Ugrás a tartalomra

Általános közzétételi lista

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Általános közzétételi lista
a 18/2005 (XII.27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról 2. számú melléklete alapján

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.  Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Hivatalos név (teljes név)

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

2. Székhely

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Tel: +36 46 515 200

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Fax: +36 46 323 694

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

6. Központi elektronikus levélcím

E-mail:

igazgato [kukac] bazmkorhaz.hu

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

7. A honlap URL-je

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Tel: +36 46 515 200

Fax: +36 46 323 694

Ügyfélfogadás helye: Igazgatóság

Postacím:

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Dr. Büdi László Orvosigazgató, mb. Főigazgató

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

10. Az ügyfélfogadás rendje

Bejelentkezés alapján, időpont egyeztetéssel

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti struktúra a 2023.07.01. napján jóváhagyott SZMSZ szerint: Letöltés

Jogi Osztály

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Dr. Büdi László Orvosigazgató, mb. Főigazgató

Tel: +36 46 515 200

Fax: +36 46 323 694

E-mail:

igazgato [kukac] bazmkorhaz.hu

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Városi Kórházak elérhetőségei

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Kazincbarcikai Kórház

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet

Ózdi Almási Balogh Pál Kórház

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Városi Kórházak elérhetőségei

 

Ügyfélfogadás bejelentkezés alapján, időpont egyeztetéssel

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Nem releváns

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Nem releváns

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Nem releváns

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

1.4. Közalapítványok

 I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nem releváns

Jogi Osztály

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

Nem releváns

Jogi Osztály

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

Nem releváns

Jogi Osztály

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

1.5. Lapok

 I. Közzétételi egység: Lapok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap neve:

A MI Lapunk

Orvosigazgató

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Tel: +36 46 515 200 Fax.: +36 46 323 694
E-mail: sajtoreferens [kukac] bazmkorhaz.hu
Honlap: www.bazmkorhaz.hu
Adószám: 15837501-2-05
Felelős kiadó: a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója
Főszerkesztő: Balázs Mária
Fotó: Lévai Krisztina Judit
Grafika: GNR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Terjesztés: kizárólag belső kommunikációra - Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Készítette: GNR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. nyomdája – 1500
példányban

Orvosigazgató

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Főszerkesztő: Balázs Mária

Orvosigazgató

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Irányító szerve:

Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.

Tel: +36 1 441 1000

E-mail: ugyfelszolgalat [kukac] bm.gov.hu

Honlap: https://kormany.hu/belugyminiszterium

 

Középirányító szerve:

Országos Kórházi Főigazgatóság

Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Tel: +36 1 356 1522

E-mail: okfo [kukac] okfo.gov.hu

Honlap: https://okfo.gov.hu/

Jogi Osztály

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést, vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának, vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Belügyminisztérium ügyfélszolgálat

Országos Kórházi Főigazgatóság Ügyfélkapcsolat

Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság Ügyfélfogadási rend

Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság Ügyfélszolgálat nyitvatartása

Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság Ügyfélfogadás - Szakképzés Fejlesztési Főosztály

Jogi Osztály

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

1.7. Költségvetési szervek

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nem releváns

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Nem releváns

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege   

  • alapvető jogszabályok
  • szervezeti és működési szabályzat SZMSZ
  • archív SZMSZ
  • adatvédelmi szabályzat
  • archív adatvédelmi szabályzat
  • alapító okirat
  • archív alapító okirat
  • névváltozás - alapító okirat 2023
  • vagyonkezelői szerződés

 

Alapvető jogszabályok

A hatályos SZMSZ 2023

Archív SZMSZ

Adatvédelmi Szabályzat

Archív Adatvédelmi Szabályzat

A hatályos Alapító okirat

Archív Alapító okirat

Névváltozás - Alapító okirat 2023

A hatályos Vagyonkezelői Szerződés

Jogi Osztály

és

Adatvédelmi Tisztviselő

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns

 

-

-

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem releváns

 

-

-

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nem releváns

 

-

-

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Nem releváns

 

-

-

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Nem releváns

 

-

-

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Nem releváns

 

-

-

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Nem releváns

 

-

-

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Nem releváns

 

-

-

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Nem releváns

 

-

-

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Nem releváns

 

-

-

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Nem releváns

 

-

-

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

 

-

-

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Egészségügyi ellátások

 

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A  közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Egészségügyi ellátások

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3. A  közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Betegtájékoztató

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4. A  közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Térítési díj szabályzat

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

MedWorkS egészségügyi nyilvántartó rendszer - ellátási körébe tartozó betegek

Adatvédelmi Tisztviselő

A változásokat követően azonnal

Az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. §-ban foglaltak szerint.

2. A  közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Az ellátási körbe tartozó betegek személyes és egészségügyi adatai

Adatvédelmi Tisztviselő

A változásokat követően azonnal

Az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. §-ban foglaltak szerint.

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

EESZT Információs portál

EESZT Lakossági Portál

Jogi Osztály

és

Adatvédelmi Tisztviselő

A változásokat követően azonnal

Az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. §-ban foglaltak szerint.

4. A  közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet 1.§-a alapján

Az érintett szabályzat aláírója

A változásokat követően azonnal

Az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. §-ban foglaltak szerint.

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal a Kórház

Orvosigazgató

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A  közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Nem releváns

Orvosigazgató

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3. A  közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Nem releváns

Orvosigazgató

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4. A  közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Nem releváns

Orvosigazgató

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem releváns

 

-

-

2. A  testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Nem releváns

 

-

-

3. A  testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Nem releváns

 

-

-

4. A  testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

Nem releváns

 

-

-

5. A  testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Nem releváns

 

-

-

6. A  testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Nem releváns

 

-

-

7. A  testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Nem releváns

 

-

-

8. A  testületi szerv üléseinek napirendje

Nem releváns

 

-

-

9. A  testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

 

-

-

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

 

-

-

2. A  testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Nem releváns

 

-

-

3. A  testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

 

-

-

4. A  jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

 

-

-

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nem releváns

 

-

-

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

 

-

-

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nem releváns

 

-

-

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Pályázatok és Projektek

A pályázat aláírója

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://www.bazmkorhaz.hu/hirek

A hirdetmény, közzététel aláírója

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelésének rendje szabályzat

Jogi Osztály

és

Adatvédelmi Tisztviselő

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Jogi Osztály

Jogi Osztály

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Tel: +36 46 515 200

Mellék:11680

E-mail: jogugy [kukac] bazmkorhaz.hu

Jogi Osztály

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

4. Az  adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Dr. Nagy Norbert

adatvédelmi tisztviselő

Tel: + 36 30 632 4077

E-mail: adatvedelem [kukac] bazmkorhaz.hu

Adatvédelmi Tisztviselő

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

5. A  közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban. Infotv.) 71/D. § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez

KSH egészségügyi statisztikai adatok

KSH kórházak vármegye és régió szerint

KSH járóbeteg-szakellátás megjelenési esetszámai

NNK kapacitás adatok nyilvántartásai

NNK fertőző betegségek heti adatai

OKFŐ szakmai információk

NEAK kórházi ágyszám- és betegforgalmi kimutatás

NEAK fekvőbeteg-szakellátás

Adatvédelmi Tisztviselő

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvényben foglaltak szerint

 

Jogi Osztály

és

Adatvédelmi Tisztviselő

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nincs ilyen

Jogi Osztály

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

 

Központi Információs Közadat-nyilvántartás:

https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat

A közadatkereső logója

https://kozadat.hu/

XI. Közzétételi listák

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet alapján

Jogi Osztály

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

2. A  közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet alapján

Jogi Osztály

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 

3.    Gazdálkodási adatok

3.1.    A működés törvényessége, ellenőrzések

I.    Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 

A vizsgálattal, ellenőrzéssel érintett szervezeti egység

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

II.   Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 2016

Gazdasági Igazgatóság

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

III.   Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

A vizsgálattal, ellenőrzéssel érintett szervezeti egység

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

IV.   Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Betegelégedettségi kérdőív

Gazdasági Igazgatóság

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

V.   Közzétételi egység: Működési statisztika

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns

Gazdasági Igazgatóság

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

3.2.    Költségvetések, beszámolók

 

I.    Közzétételi egység: Éves költségvetések

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Letöltés: Elemi költségvetés 2020
Letöltés: Elemi költségvetés 2020. II. rész
Letöltés: Elemi költségvetés 2021
Letöltés: Elemi költségvetés 2022
Letöltés: Elemi költségvetés 2023

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

 

II.   Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Letöltés: 2019. éves költségvetési beszámoló


Letöltés: 2019. évi beszámoló szöveges indokolása
Frissítve: 2020.04.27.


Letöltés: 2020. éves költségvetési beszámoló


Letöltés: 2021. éves költségvetési beszámoló

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

 

III.   Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

Lásd Számviteli Beszámolók

Gazdasági Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

 

3.3.    Költségvetések, beszámolók

 

I.    Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Lásd Számviteli Beszámolók

Gazdasági Igazgatóság

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

2. A  vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Lásd Számviteli Beszámolók

Gazdasági Igazgatóság

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Nem releváns

Gazdasági Igazgatóság

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Nem releváns

Gazdasági Igazgatóság

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

Nem releváns

Gazdasági Igazgatóság

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

Nem releváns

Gazdasági Igazgatóság

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Nem releváns

Gazdasági Igazgatóság

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5 MFt feletti szerződések 2020  évre szsz nélkül

5 MFt feletti szerződések 2022  évre szsz nélkül

5 MFt feletti szerződések 2023  évre szsz nélkül

 

Központi Információs Közadat-nyilvántartás - Adatszolgáltatások

Gazdasági Igazgatóság

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

Gazdasági Igazgatóság

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjai

Gazdasági Igazgatóság

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Pályázatok és Projektek

Gazdasági Igazgatóság

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv (EKR felület/eljárás/közbeszerzési tervek/Ajánlatkérő és az év kiválasztásával lekérhető): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (EKR felület/eljárás/megindított eljárások/Ajánlatkérő, majd az adott eljárás kiválasztása/részletek/összegezés az ajánlatok elbírálásáról lekérhető): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

Gazdasági Igazgatóság

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával