Ugrás a tartalomra

Általános tudnivalók

Tisztelt Betegünk!

Köszönjük, hogy gyógyulása, ápolása érdekében intézményünk/tagkórházaink segítségét veszi igénybe. Az intézmény törekvése a minőségi betegellátás, hogy személyes jogait, emberi méltóságát figyelembe véve, színvonalas gyógyításban és ápolási ellátásban részesüljön. Közös célunk, hogy Ön mihamarabb visszanyerje egészségét, erejét, társadalmi szerepeit.

 

Beteg felvétele a kórházba

Abban az esetben, ha Ön (és/vagy törvényes képviselője) beutalóval érkezik a fekvőbeteg osztályra, az adott osztály betegfelvételi ambulanciáján, vagy irodáján kell jelentkeznie, ahol leadja az orvosi beutalóját és a személyazonosításra szolgáló iratait. Sürgős esetben azonnal ellátást kapnak. Külföldi állampolgároknak tervezett ellátás esetén, előzetes írásbeli engedély szükséges a kórház főigazgatójától. Amikor kórházunkba érkezik, írásban nyilatkoznia kell arról, hogy személyes adatait a kórházi ellátás ideje alatt, a gyógykezelése érdekében használhatjuk (GDPR rendelet).

Kérjük, az alábbiakat hozza magával:

 • Személyi igazolvány, lakcím kártya
 • Társadalombiztosítási kártya/TAJ/EU kártya
 • Előző vizsgálati leletek, zárójelentések
 • Otthon rendszeresen szedett gyógyszereinek listája, speciális gyógyszerei (kezelő orvosnak bemutatni)
 • Használati eszközei (pohár, evőeszköz, szalvéta, hálóruha, köntös, papucs, fogkefe, fogkrém, szappan, törölköző, fésű, papír zsebkendő, egészségügyi papír, borotva)

Kérjük, ne hozzon magával:

 • Ékszert, egyéb értéktárgyat, értékpapírt, nagyobb pénzösszeget
 • Alkoholos italokat, romlandó élelmiszert
 • Lőfegyvert
 • Átvételi elismervény ellenében a magával hozott értékeket az osztály érték átvevőjének adja át, mert csak így tudunk felelősséget vállalni.
 • Segítő kutyát (szájkosárral) csak a járó beteg ellátás során, a kutyaigazolvány bemutatásával hozhatnak be.

 

Kórházi napirend
05:00 – 07:00 óra Ébresztő, tisztálkodás, ágyrendezés, laboranyag vétel
07:00 – 09:00 óra Reggeli/gyógyszer beadás
07:30 – 12:00 óra Orvosi vizitek / nagyvizitek / vizsgálatok / kezelések
12:00 – 14:00 óra Ebéd/gyógyszer beadás
14:00 – 15:00 óra Orvosi vizitek / nagyvizitek /vizsgálatok / kezelések
14:00 – 18:00 óra Csendes pihenő / beteglátogatás – osztályos rend szerint
17:00 – 18:00 óra Vacsora/gyógyszer beadás
18:00 – 20:00 óra Orvosi vizitek
21:00 óra Lefekvés, villanyoltás
08:00 – 22:00 óra Sugárterápiás kezelések, röntgen vizsgálatok, konzíliumok, gyógykezelések

 

Kérjük, hogy az orvosi viziteken szíveskedjen a kórteremben tartózkodni. Az ellátása során legyen figyelemmel a betegtársai nyugalmára (TV, rádió, telefon, laptop), biztosítsa az osztály csendjét. Az osztályt – vizsgálatokat kivéve- kérjük, csak úgy hagyja el, hogy a szolgálatban lévő ápolónak jelentse be, hová távozik.

A kórház tisztaságára, a mellékhelyiségek rendjére szíveskedjen vigyázni. Alkoholt fogyasztani kórházi bennfekvés alatt szigorúan tilos! Dohányozni csak az épületen kívüli kijelölt helyeken szabad, kérjük a beoltott cigarettavégeket a kukákban elhelyezni. Fokozottan szíveskedjen figyelni az ellátása során a rendszeres kézmosásra, kézfertőtlenítésre.

Orvosaink, és ápolóink mindent megtesznek azért, hogy egészségét minél hamarabb visszanyerje, panaszai csökkenjenek, fájdalmai enyhüljenek. Betegségével, a kezelésekkel, a műtéttel, általában a gyógykezelésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon a kezelőorvosához. Ha ápolással kapcsolatos észrevétele, véleménye, esetleg szociális problémája van, kérjük, forduljon az osztályvezető főnővérhez, aki segítséget fog nyújtani.

Hozzátartozója a betegségével kapcsolatosan felvilágosítást csak személyesen kérhet, az osztályvezető főorvostól, illetve a beteg kezelőorvosától, amennyiben ezt Ön az Ápolási lapban írásban előzetesen engedélyezte. Ápoló és egészségügyi szakdolgozó telefonon csak a beteg általános állapotáról adhat tájékoztatást.

Lehetőség van arra, hogy a kórházban is gyakorolja vallását (római és görög katolikus, református, evangélikus). A kórházi kápolnában imarend szerint tartanak Istentiszteleteket, amelyről az osztályok faliújságáról tájékozódhat. Amennyiben pszichológust, lelkészt, szociális munkást szeretne igénybe venni, azt is jeleznie kell a kezelőorvosának, vagy az osztályos ápolónak.

Tájékoztatjuk, hogy az intézményünk valamennyi tagkórháza egyetemi oktatókórházként is működik, így biztosítva a szakorvosok, orvosok, ápolók, egészségügyi szakdolgozók elméleti és gyakorlati képzését, ezért az ellátása során ezen munkatársainkkal találkozni fog.

 

Betegek jogai az ellátó rendszerben (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről)

 • az egészségügyi ellátáshoz való jogot,
 • az emberi méltósághoz való jogot,
 • a kapcsolattartás jogát,
 • a tájékoztatáshoz való jogot,
 • az önrendelkezéshez való jogot,
 • az ellátás visszautasításának jogát,
 • az egészségügyi dokumentáció megismerésének jogát,
 • az orvosi titoktartáshoz való jogot,
 • az intézmény elhagyásának jogát.

 

Betegjogok érvényesítése

Panasz esetén először keresse az osztályvezető főorvost/osztályvezető főnővért, amennyiben megoldást nem találnak úgy a kórházban betegjogi képviselő áll rendelkezésre, hogy segítse Önt az esetleges problémáinak megoldásában. Betegjogi képviselő elérhetőségei:

Dr. Katona Kornélia,
telefonszám: 06/20/4899542
e-mail cím: kornelia.katona [kukac] ijsz.bm.gov.hu

Az egészségügyi dokumentációjának másolatát szükség esetén kikérheti - külön eljárásrend szerint.

 

A betegek kötelezettségei

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele alatt köteles tiszteletben tartani a kórház házirendjét és az ellátásra vonatkozó jogszabályokat. A beteg köteles – amennyiben erre képes – képességei és ismeretei szerint együttműködni az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal, és a gyógykezeléssel kapcsolatos rendelkezéseket betartani, valamint a jogszabályok által előírt térítési díjat megfizetni.

 

Látogatás, kapcsolattartás

Valamennyi telephely minden betegellátó egysége esetében a látogatási idő – egységesen - munkanapokon és munkaszüneti napon is: 15.00 és 17.00 közötti időpont; kivétel a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály (KAITO), valamint a Posztoperatív Őrző, ahol a látogatás továbbra is minden nap 15.00 és 16.00 óra között engedélyezett.

A Pszichiátriai Centrum felnőtt akut osztályán 16.00 és 17.00 óra között látogathatók a betegek; a Gyermek-, és Ifjúságpszichiátrai Centrum osztályán a látogatási idő hétfőtől - szombatig 15.30-tól 16.30-ig; vasárnap és ünnepnapokon 11.00-től 12.00 óráig tart (az osztályok házirendjének megfelelően).

(Az engedély visszavonásig érvényes, a látogatási rend többi általános szabályának szigorú betartása mellett.)

A látogatók telephelyre történő beléptetése, illetve épületbe történő beléptetése a jelenlegi rendnek megfelelően történik (kézfertőtlenítés). A maszk viselése - az érvényben lévő rendelkezés szerint - 2024.04.08-tól nem kötelező.

 

A látogatás feltételei a következők:

Belépési rend:

 • Az épületekbe továbbra is csak a kijelölt bejáratokon lehet belépni.
 • Belépéskor alkoholos kézfertőtlenítést kell végezni.
 • A vizsgálatra érkező pácienseket egy személy kísérheti.
 • Lehetőség van az Intézmény területén, szabadtéren történő látogatásra.
 • COVID ellátásban külön engedélyhez kötött a látogatás.

 

Betegélelmezés

A kórházi ellátás során minden betegünk a betegségének megfelelő diétás étrendet kap, amelyet a kezelő orvos rendel el. Biztosított a napi háromszori, illetve az orvosi kezelésnek megfelelő étkezés és folyadékpótlás. Szükség esetén, dietetikus táplálási tanácsot tud biztosítani. Kérjük, hogy hozzátartozóik csak az étrendnek megfelelő élelmiszert hozzák be, higiénés csomagolásban, és elfogyasztható mennyiségben. Az élelmiszert az osztályon található betegek számára rendszeresített hűtőkben, névvel, kórterem és ágyszámmal ellátva helyezhetnek el. Betegeink részére kórházi ellátásuk első napján ebédet és vacsorát, hazamenetel napján csak reggelit tudunk biztosítani.

 

Sajtónyilvánosság

A személyiségi és adatvédelmi jogokra való tekintettel a kórházban hang, TV és fényképfelvétel, csak Fenntartói engedéllyel történhet, amelyhez a beteg engedélye is szükséges, amennyiben ezeken szerepel.
A sajtó képviselője munkájával kapcsolatban csak Fenntartói engedéllyel léphet tagkórházainkba. Nyilatkozat tételre a főigazgató, vagy az általa felhatalmazott dolgozó jogosult.

 

Távozás a kórházból

Távozásának időpontját a kezelőorvos határozza meg az Ön betegségének és állapotának függvényében. Ezen időpontok egyeztetése általában az orvosi viziteken, vagy személyes megbeszéléseken történik. Ez után a hozzátartozók értesítése szükséges, hogy az Ön távozásának formáját egyeztetni lehessen. Állapotának függvényében távozása történhet a családtaggal vagy betegszállítás útján, amelyet a kezelő orvos az Ön állapotának megfelelőn rendel el.

Az Ön kezelésének befejezésekor 2 darab zárójelentést kap, melyet általában a kezelőorvosa, szóbeli információk kíséretében ad át. Az orvosi/ápolási zárójelentés 1 példányát a háziorvosának kell leadnia, 1 példányát pedig meg kell őriznie. Ezzel együtt kap 3 db igazolást is, amelyet a biztosításhoz, illetve táppénz ellátáshoz kell leadnia. Távozásakor veheti át az értékleltárban őrzött dolgait. Ezzel egyidejűleg a kórházi leltári eszközöket és tárgyakat is le kell adnia. Ezek például pizsama, törülköző, járóbotok, stb. Kérjük, hogy ellátása során szíveskedjen óvni a kórház vagyoni és leltári tárgyait.

 

Szolgáltatások

 • WIFI (kérésre elérhető)
 • Büfé 
 • Fodrászat, kozmetika (Központi Tagkórházban)
 • Parkolás (napi behajtási díj ellenében, a Központi és a Semmelweis Tagkórházakban)
 • Gyógyászati segédeszközök boltja 
 • Közforgalmú gyógyszertár 
 • Egészségfejlesztési Iroda (Központi Tagkórházban)
 • Bankjegy kiadó automata (Központi, Semmelweis, II. Rákóczi Ferenc Tagkórházakban)
 • Televízió (társalgókban, kórtermekben) – a járóbeteg ellátó egységekben betegtájékoztató monitorok
 • Könyvárus (Központi, Semmelweis Tagkórházakban)
 • Nyilvános telefonok (épületen belül, épületen kívül)
 • Taxi-rendelés (taxiállomás a Központi és a Semmelweis Tagkórházak külső parkolóiban)

 

Kórházunk minden munkatársa azért dolgozik, hogy Ön mihamarabb visszanyerje egészségét, önállóságát. Felhívjuk a figyelemét, hogy egészségügyi tevékenység ellátása során szakembereink közfeladatot ellátó személynek minősülnek, ezért minden atrocitás, trágár beszéd, fenyegetés, fizikai bántalmazás bűncselekmény, amelyet a Btk. büntet.

Az intézeti betegtájékoztató az osztályos házirendekkel együttesen érvényes.

 

Mielőbbi gyógyulást kívánunk!
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház