Ugrás a tartalomra

Belső ellenőr

Pályázat időtartamának kezdete
Pályázat időtartamának vége

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
Belső Ellenőrzési Csoport
pályázatot hirdet Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.) keretében
belső ellenőr
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása, vagy az abban való közreműködés a szervezeti egység tagjaként a belső ellenőrzési vezető (szakmai)irányítása alatt a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint a betegellátó és a nem betegellátó szakterületeken, továbbá az ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok (adminisztráció, dokumentumkezelés, nyilvántartás) ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: ellenőr

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Miskolc

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház irányító vármegyei (székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) intézmény, központi költségvetési szerv, irányító szerve a Belügyminisztérium, középirányító szerve az Országos Kórházi Főigazgatóság.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázatokat a B.A.Z. Vármegyei Központi Kórház és E.O.K. HR Igazgatóságra várjuk, iktatószám és munkakör megnevezésével.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás Karásziné dr. Szlávik Szilvia belső ellenőrzési vezetőtől kérhető a 06-46-515-213-as telefonszámon. Munkavégzés központi helye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. A munkáltatóval kapcsolatos információk a www.bazmkorhaz.hu honlapon találhatóak.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, Egyetem vagy főiskola {22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. §-a szerint}

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 2

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások, levelezőrendszer) ismerete
 • Speciális erkölcsi bizonyítvány becsatolása a pályázati anyaghoz, mely bizonyítja, hogy a pályázó nem áll közügyektől, foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Bruttó bérigény megjelölése motivációs levélben
 • A belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges engedély vagy az engedély megszerzéséhez szükséges feltételek, dokumentumok, szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolások megléte
 • Nyilatkozik arról a pályázó, hogy tudomása szerint nem áll fenn a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet szerinti összeférhetetlenség
 • Nyilatkozat a pályázati eljárásban részt vevők betekintési jogáról, és arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

 • A belső ellenőrök nyilvántartásában belső ellenőrként bejegyzett státusz
 • ÁBPE I., ÁBPE II. kötelező belső ellenőrzés-szakmai továbbképzésben való részvételi igazolás megléte
 • Legalább 2 éves ellenőrzési, vagy a szakmai végzettségnek megfelelő szakmai gyakorlat {a 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint}
 • Legalább 2 éves belső ellenőrzési szakmai gyakorlat megléte költségvetési szervnél {a 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 33. § (1) bekezdése szerint}
 • Költségvetési intézménynél szerzett (belső ellenőri) tapasztalat
 • szakmai elhivatottság
 • magas szintű analitikus, szintetizáló és lényeglátó képesség
 • komplex strukturált és rendszerszemléletű gondolkodás
 • kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, határozottság
 • logikus gondolkodásmód, precizitás, szabálykövetés
 • integritás, megbízhatóság, etikus magatartás
 • magas szintű írásbeli – és szóbeli kifejezőkészség, önálló véleményalkotási készség
 • mobilitás, utazási hajlandóság

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.01. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi dokumentum alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.11. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: B-A-Z Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház honlapja és faliújságja, OKFŐ állásportálja

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.15.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.