Kardiológiai Rehabilitáció

 

A Kardiológiai Rehabilitációs Osztály és csatolt szakambulanciák fölépítése

A szervezeti egység kardiometabolikus és prevenciós centrumként is működik.

Kardiológiai Rehabilitációs Osztály, OEP kód: 0509R4002

 

Az osztály két részből áll, 40 kardiológiai rehabilitációs ágy, illetve 20 ágyon anyagcsere részleg.

1.1. A kardiológiai Rehabilitációs Osztály fekvőbeteg rehabilitációt ad regionális ellátási kötelezettséggel (B.A.Z. megye, Heves megye és Nógrád megye) PCI után 3. napon, nyitott szívműtét után 7. napon folytatja a betegek kezelését, postinfarctusos, krónikus szívelégtelen betegek szükséges ismételt kezelését, postoperative CABG, billentyű műtétek, egyéb szívműtétek (pl. szívizomruptura, aneurysmectomia, stb.), illetve különböző pacemaker implantatiók és egyéb eszközös terápiák utáni rehabilitációs kezeléseket is végzi.

1.2. Anyagcsere részleg feladata: intézeti fogyókúrás kezelések (igazoltan a legnagyobb CV rizikó), országos szinten egyedülállóként inzulinnal kezelt cukorbetegek fogadásával is, szívsebészeti beutalásra nagy rizikójú túlsúlyos betegek preoperatív kezelése, illetve társbetegségekben egyéb műtétek előtt pl. sebészeti, ortopédiai kérésre fogyókúrás és anyagcsere kezelések végzése.

Évente átlagosan eltávozott beteg 1300 – 1400 fő.

 

Szervezeti egységhez tartozó járóbeteg ellátás

2.1. Kardiológiai Szakambulancia, Hypertónia Decentrum (akkreditált),OEP kód: 050924007

Kardiológiai szempontból területi ellátást végzünk, emellett a Hypertónia Decentrum progresszív ellátást is ad, a területi ellátáson felül rezisztens, szövődményes, secunder és a terhességi hypertóniás betegeket fogadja.

Évente átlagosan 8000 – 9000 beteg ellátása.

2.2. Kardiológiai Rehabilitációs Ambulancia, OEP kód: 0509P4001

Ambuláns kardiológiai rehabilitáció, illetve rehabilitációra szoruló betegek gondozása folyik minden rehabilitációs fázisban (korai, illetve konvalescens szak, postkonvalescens szak, illetve secunder prevenció). Regionális ellátási kötelezettség három megyére kiterjedően (B.A.Z. megye, Heves megye, Nógrád megye).

Évente átlagosan 7000 – 8000 beteg ellátása.

2.3 – 2.4. Két helyszínen párhuzamosan dolgozó Diab. I és Diab. II. Szakambulancia, OEP kód: 050920115 akkreditált diabetológia. (belgy. kódon jelent)

Területi ellátási kötelezettség.

Évente átlagosan 4000 beteg ellátása.

 

Fenti ellátásokat végzi:

1 fő belgyógyász, kardiológus, echocardiológus,

hypertonológus és kard. rehab. szakorvos

1 fő belgyógyász, kardiológus, kard. rehab. szakorvos

1 fő belgyógyász, kardiológus és echocardiológus szakorvos

1 fő primer kardiológus szakorvos

1 fő belgyógyász, diabetológus és higiénikus orvosi másoddiplomás szakorvos

1 fő részmunkaidőben közreműködői szerződéssel az osztályon és a diabetológiai szakambulancián belgyógyász, diabetológus szakorvos

Az osztály és a csatolt ambulanciák a szakmai minimum feltételeknek megfelelnek, mind az orvosi, mind a szakdolgozói állomány föltöltött. A műszerpark a szakmai igényeknek megfelel.

Osztályunk a régió egyetlen ilyen szakmai tevékenységet folytató osztálya, mely szervesen kapcsolódik komplex járóbeteg ellátási rendszerünkhöz is. Utóbbi Kardiometabolikus és Prevenciós Centrumként 4 ambulancia mindennapos rendelését jelenti, egy Kardiológiai Szakambulancia, mely akkreditált Hypertónia Decentrumként is működik (szintén egyetlen a régióban), egy Kardiológiai Rehabilitációs Szakambulancia és két Diabetológiai Szakambulancia.

Osztályunk 60 ággyal működik, 40 ágyon kardiológiai feladatokat látunk el, maior eseményeken átesett betegek (szívműtét, PCI, post. inf., szívelégtelen, stb.) kezelése folyik a korai vagy késői konvaleszcensz szakaszokban, illetve 20 ún. kardiometabolikus ágyon nagy rizikójú, vagy szívsebészeti kérésre, szívműtétre váró betegek fogyókúrás kezelése zajlik. (CV morbiditásban kimutatott legnagyobb rizikó az obesitas.) Megjegyzendő, hogy az országban hasonló kezelés rajtunk kívül csak egy intézetben folyik, viszont osztályunk annyiban egyedülálló, hogy inzulinos betegeket is vállal.

Az osztályról emittált betegeink gondozását és kezelését a progresszív ellátás rendjében későbbiekben is vállaljuk, illetve a szövődményes vagy rezisztens hypertóniás betegeket is a progresszív ellátás keretén belül gondozzuk.

Jelenleg Magyarországon a kardiológiai rehabilitáció intézeti és ambuláns aránya 80 – 20%, ezen arány fokozatos megfordítása kívánatos a nemzetközi ajánlások alapján. Jelenleg a kard. rehab. tevékenység lényegében a korai és késői konvaleszcensz szak kezelésén kívül valójában a secunder prevenciót jelenti, de fogalmilag ez sokkal többet jelent, hiszen a társadalom akkor jár jól, ha a kezelések és a gondozás már a primer prevencióban aktív, mert a morbiditási és mortalitási adatok így hatékonyabban csökkenthetők, sőt ez kibővíthető további társadalmi nyereség céljából a még nem manifeszt beteg populáció rizikószűrésére, rizikó csökkentő terápiákkal. A fentiekből következik, hogy a teljes populáció nem kis része szerepel ebben a programban, és mivel a secunder prevenció, más definícióval postkonvaleszcensz szak az élet végéig tart, ezért az osztályos és ambuláns tevékenység szoros egységet képez, egymástól nem választható el. Ezen problémakör szinte minden kórisméje szorosan összefügg egymással, hiszen ma már a tudomány a hypertóniát anyagcsere betegségnek, és a diabetes mellitust keringési betegségnek tartja. A rehabilitációs szakaszok sikere tehát egy adott másik terápiás szakasz sikertelenségén elbukhat.

A szakma elvárása 2ágy/10000 lakos, osztályunkon ami még nem megoldott, 30 betegre jutnia kell 1 pszichológusnak és 1 szociális munkásnak is, de ezt osztályunkon eddig nem tudtuk biztosítani, pedig a rehabilitációs teammunkának ez is kötelező része. Bár a kardiometab. részlegen dolgozik a kórház két dietetikusa, de ez a kardiológiai részlegen is elvárás lenne. Nyilván ehhez dietetikusok létszámának növelése is szükséges. A tárgyi feltételekről meg kell említeni, hogy a kardiológiai rehabilitáció minden más rehabilitációs tevékenységtől lényegileg eltér, mert invazív, illetve intervenciós tevékenységnek számít, tehát valójában kardiológiai munkáról van szó, intenzív és akut ellátásra is be kell rendezkedni, és ebben az osztályos, illetve az ambuláns szféra nem térhet el egymástól, hiszen ambuláns módon is invazív vizsgálatok történnek. (Pl. korai post. inf. ergometria, carotis pressziós vizsgálat, stb.)

A tárgyi feltételeket, műszerparkot, személyi feltételeket ehhez kell igazítani, és ebből az is következik, hogy az osztályos és az ambuláns munka „földrajzilag” sem választható el egymástól. Hosszabb távon osztályos körülmények között egy őrző szoba újra kialakítása is szükséges, mert például egy„egyszerű” elektromos ritmusreverzió elvégzésére nem célszerű utaztatni a beteget.

A Kardiometabolikus és Prevenciós Centrum, Hypertónia Decentrum négy szakambulanciájának munkáját összefoglalva, mivel a rehabilitációs periódus szakaszait tekintve a korai és késői konvalescensz szak, illetve a postkonvalescensz szak, mint szekunder prevenció a kard. esemény után az élet végéig tart. Az esemény előtti életszakaszt tekintve viszont egy részt az egészségesek rizikószűrését jelenti, a kiszűrt, különböző rizikócsoportba tartozó páciensek gondozását és kard. esemény előtti manifeszt betegek kezelését jelenti. Ez gyakorlatilag az egész felnőtt populációt lefedi az ellátott pácienseket tekintve. Számszerűsítve ez évente több tízezer személyt jelent, ami a finanszírozás alapján kórházunknak jelentős bevételt, anyagi hasznot hoz. Múltbeli forgalmi adatok hozzáférhetők.

A gép – műszerpark állapota jelenleg megfelelő, de figyelembe kell venni főleg a nagy értékű műszerek viszonylag gyors amortizációját!

Helyiség problémákrólis említést kell tenni. Az egyik diabetológiai szakambulancia kényszer okán a kard. szakamb. ergometriás és holter laborjában működik, szükséges lenne ehhez önálló rendelőt biztosítani.

Jövőbeli szakmai elvárás az ambuláns kardiológiai rehabilitáció fejlesztése és finanszírozása (EU. pályázati elvárás is). Az ambuláns rehabilitációs igazoltan olcsóbb terápiás lehetőség. Intézetünk nagyváros közepén van, tehát ez technikailag jól lehetne kihasználni az amb. rehabra alkalmas betegeknél. Ehhez természetesen plusz tréning helyiségekre és tréning gépekre (pl. kontrollált kerékpárterhelés) van szükség.

A minimum feltételekhez szükséges és az intézetben elérhető pszichológusi munkát különböző okokból eddig nem tudtuk igénybe venni. Ennek megoldása is szükséges.

Közelmúltbeli munkáltató változás, a MISEK-hez kerülése osztályunknak még nem ad lehetőséget, hogy a kórház osztályai közötti együttműködést meg tudjuk ítélni, egyelőre csak a kezdeti nehézségeket érzékeljük.

Oktatókórházi státuszból adódóan eddig szakvizsga jelöltek töltöttek gyakorlati időt osztályunkon.

A tudományos tevékenység kórházunk utóbbi években megélt sorsa, a többszöri átalakítás számos plusz terhe és nyomasztó adminisztrációs munkája miatt háttérbe szorult, de megemlítendő: a civil szervezetekkel való jó kapcsolat alapján ebben az évben megszerveztük a Szívegyesületek Országos Sporttalálkozóját, ahol előadást tartottunk, jelenleg leadott tudományos diabetológiai cikk van folyamatban, a Metabolizmus Szaklapban való megjelenés előtt áll.

Osztályunk összes dolgozója reméli, ha az elméleti és a gyakorlati célok megvalósulhatnak, munkáját továbbra is biztos körülmények között, magas szakmai minőségben és jó hangulatban végezheti.

Melléklet: Oszályunk Adminisztratív felépítése.

Osztályvezető Főorvos: Dr. Losonczi István – 46/555-860

Osztályvezető Főnővér: Szobotáné Buda Csilla – 46/555-729

Orvosi szoba 2. emelet – Dr. Szalánczi Katalin Főorvos – 5863 mellék

Dr. Keresztesi Erzsébet Szakorvos – 5863 mellék

Dr. Barczi Erika Szakorvos – 5862 mellék

Dr. Hegedűs Judit Szakorvos – 5862 mellék

Dr. Szopkó Tibor Főorvos  – 5891 mellék

Kezelő – 5731 mellék

Nővérállás – 5890 mellék

Kezelő (obes) – 5735 mellék

Adminisztráció – 5867 mellék

Az osztályhoz tartozó ambulanciák elhelyezkedése és elérhetősége.

Kardiológiai Szakambulancia („B” épület fsz.) – 5868 mellék

Rendel: Dr. Losonczi István – Kedd, Szerda, Csütörtök 8.00 – 13.00 -ig

Dr. Szalánczi Katalin – Hétfő, Péntek 8.00 – 13.00 –ig

Kardiológiai Rehabilitációs Ambulancia („B” épület fsz. 21.sz.) – 5893 mellék

Rendel: Dr. Szopkó Tibor – Hétfő, Csütörtök, Péntek 8.00 – 13.00 –ig

Dr. Keresztesi Erzsébet – Kedd 8.00 – 13.00 -ig

Dr. Szalánczi Katalin – Szerda 8.00 – 13.00 –ig

Diabetológiai Szakambulancia („B” épület fsz. 25.sz.) – 5805 mellék

Rendel: Dr. Barczi Erika – Hétfőtől Péntekig 8.00 – 13.00 –ig

Diabetológiai Szakambulancia („B” épület fsz. 22.sz.) – 5804 mellék

Rendel Dr. Hegedűs Judit – Hétfő, Kedd, Szerda 9.30 – 13.30 -ig

Műszeres vizsgálatok („B” épület fsz. 18.sz.) – 5722 mellék

Futószalag terhelés, ABPM, EKG holter