Rendelőintézet

Szakrendeléseink megtekintése

Levelezési cím: Miskolc, 3529 Csabai kapu 9-11

Orvosigazgató helyettes:   Dr. Tóth István

                                                  Tel.: 46/515-200/1311

                                                  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vezető asszisztens:            Novák Mária

                                                  Tel.: 46/555-680; 46/555-666/1200-as mellék

                                                  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Megközelíthetőség:
2, 12, 14, 14H, 20, 31, 34, 35E, 44-es városi buszokkal. Személy gépkocsival érkezők a Rendelőintézet előtti parkolóban és a Bottyán János utcában ingyenesen parkolhatnak. Mozgáskorlátozottak részére parkolóhelyeket tartunk fenn. Amennyiben a rendelésre való jutáshoz tolókocsi szükséges, kérjük forduljanak a Porta szolgálat műszakban levő dolgozójához.

A Rendelőintézet ellátási területe:
Miskolc Város, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén Megye.
Az egyes alap- és járóbeteg-ellátási egységek ellátási területe a működési engedélyükben rögzített.
Ellátandó lakosságszám: kb. 286.500 fő.

A Rendelőintézet feladatai:
az ellátási területéhez tartozó gyógyító-megelőző alapellátás, járóbeteg szakellátás és gondozói ellátás biztosítása,

 • a járó betegek szakorvosi vizsgálata, gyógykezelése, gondozása a szakrendelések útján,
 • konzultatív segítségnyújtás az alapellátás, más járóbeteg szakrendelés és a fekvőbeteg-ellátó osztályok orvosai számára,
 • diagnosztikus egységek révén az alap- és szakellátás betegei számára a szükséges vizsgálatok elvégzése,
 • a gondozóintézetek - a járóbeteg szakellátás mellett - a szakterületüknek megfelelően speciális gondozási és szűrési feladatokat látnak el,
 • az egészség megőrzésével kapcsolatos feladatok, tanácsadás, szűrővizsgálatok,
 • munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése, foglalkozási megbetegedések kivizsgálása,
 • az ellátással kapcsolatos adatok rögzítése, dokumentáció készítése, archiválás a jogszabályokban és az Intézet Iratkezelési Szabályzatában előírtak szerint.

Nyitvatartási idő:      hétfő-péntek: 06,00h-19,00h-ig

Diszpécser Szolgálat:
Feladat:

 • a betegek fogadása, tájékoztatása, irányítása,
 • az ellátásra jelentkezők adatainak számítógépes nyilvántartásba vétele,
 • EU adatlap kitöltése,
 • a Rendelőintézetben működő és egyes külső szakrendelésekre is előjegyzési időpont, sorszám adása.

Szolgáltatás helye:         Rendelőintézet, földszint.

Fogadási idő:                  hétfő-csütörtök 06,30h-16,00h;

                                          péntek: 06,30h-14,00h.


Telefon: 46-555-690;46-555-666/1267; 1268-as mellékek.

Telefonon történő előjegyzés kéréséhez ajánlott időpont:
                                         hétfő-csütörtök: 12,00h-16,00h;
                                         péntek: 12,00h-14,00h;

Sorszámosztás: hétfő-péntek: 06,30h-tól.


Kérjük, az adott szakrendelés igénybevétele előtt, keressék fel a Diszpécser Szolgálatot azon személyek, akik először veszik igénybe a Rendelőintézet által nyújtott szolgáltatást! Itt történik személyes adataik számítógépbe táplálása, megkönnyítve és lerövidítve ezzel a szakrendeléseken folyó adminisztratív tevékenységet.
Kérjük, telefonos elérhetőséget is adjon meg, így amennyiben az előjegyzés bármi miatt módosul, arról időben értesíteni tudjuk.

A Rendelőintézet szolgáltatásainak igénybe vétele:
A szakellátást a mindenkori érvényes jogszabályok alapján háziorvosi illetve szakorvosi beutalóval vagy anélkül veheti igénybe.

Beutaló nélkül csak a:

 • sebészet,
 • nőgyógyászat,
 • szemészet,
 • bőrgyógyászat,
 • fül-orr-gégészet,
 • pszichiátriai szakrendelés vehető igénybe.

Amennyiben beutaló köteles szakellátást beutaló nélkül kíván igénybe venni – a sürgős szükség esetét leszámítva – fizetni kell az ellátásért, a Térítési Díj Szabályzatban meghatározottak szerint. Ezen Szabályzat alapján térítésköteles az ellátása a biztosítással nem rendelkező személyeknek, külföldi állampolgároknak is.


Előjegyzés:
A rendelések igénybevétele - a sürgős eseteket kivéve – előjegyzéssel vagy sorszámmal történik.
Intézetünkben vegyes előjegyzési rendszert működtetünk. A legtöbb szakrendelés igénybevételéhez a diszpécser szolgálattól kell előjegyzést, sorszámot kérni. Más szakrendelések saját előjegyzési rendszert vezetnek vagy előjegyzés nélkül sorszám illetve érkezési sorrend alapján végzik a betegellátást (I. táblázat).
A finanszírozás adta lehetőségek miatt bizonyos esetekben az előjegyzést hosszúnak találhatják. Szíves elnézésüket, megértésüket és türelmüket kérjük ezért!


Betegek ellátásának sorrendje:

 • sürgős ellátásra szorulók,
 • előjegyzett betegek az előjegyzés időpontjában,
 • érkezési sorrend.

Elsősegélynyújtásra, sürgős orvosi ellátásra szoruló betegeket soron kívül látunk el!
A sürgős eseteket leszámítva a szakrendelésre való bejutásnál előnyben részesítjük az időponttal rendelkező pácienseket. Az előjegyzési időpont azonban csak tájékoztató jellegű, nem jelenti az adott időpontban, a vizsgálatra való percre pontos bejutást. Kérjük türelmesen várakozzanak!
Táppénzes állományban levő személy akkor jogosult a keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátásra, ha ugyanazon betegségéből adódóan legalább 15 napja keresőképtelen és a beutalóján ez szerepel. A soron kívüliség esetükben az aznapi, de nem azonnali ellátást biztosítja.

Szakellátás:
A szakrendelések egy része osztályos háttérrel, más részük a rendelőintézethez integráltan működik, A rendelések 07,00h-19,00h-ig tartanak, de rendelésenként eltérő kezdéssel és rendelési időtartammal. A rendelési idők minden szakrendelő ajtaján kifüggesztésre kerültek.
A vizsgálatok igénybevételéhez kérjük hozza magával személyigazolványát, lakcím-, TAJ kártyáját, a betegségével kapcsolatos előző dokumentációját.

A gyógyszerszedési szokásokról, az alkalmazott készítményekről, egyéb igénybe vett alternatív lehetőségekről a vizsgáló orvost minden esetben tájékoztassa!

A rendelést végző szakorvos a beteg vizsgálatát az érvényben lévő szakmai irányelvekkel, útmutatókkal összhangban végzi. A beteg érdekében elvégzi vagy elvégezteti mindazon vizsgálatokat. amelyek a betegség megállapítása, a beteg állapotának megítélése, a gyógykezelés eredményességének értékelése, a keresőképesség elbírálása szempontjából szükségesek.

A speciális betegségcsoportba tartozó beteget gondozásba veszi. A beteg állapotáról, kezelésével kapcsolatos javaslatáról tájékoztatja a háziorvost. Szükség esetén a beteg további kivizsgálásáról, kórházi beutalásáról intézkedik, rehabilitáció céljából szanatóriumi beutalását kezdeményezi.

Az ellátásról „Ambuláns lap”-ot adunk, mely tartalmazza a jelen vizsgálati leleten kívül a szükséges terápiás javaslatot, a további kezelésre vonatkozó instrukcit is.

Az orvosi titoktartás és az adatvédelemre vonatkozó rendeletek betartásával az adatokat bizalmasan kezeljük. Az ellátás során az Önök Egészségügyi Törvényben foglalt-, valamint személyiségi jogait, emberi méltóságát tiszteletben tartjuk.

Panasz kezelés:
Amennyiben ellátása során hiányosságot, problémát észlelt vagy elégedetlenségének szeretne hangot adni az intézet orvosigazgató helyetteséhez, asszisztenseket érintő kérdésben a Rendelőintézet vezető asszisztenséhez, osztályhoz rendelt szakrendelés esetén az adott osztály osztályvezető főorvosához fordulhat. Amennyiben úgy érzi, problémái nem nyertek kielégítő orvoslást, felkeresheti a Semmelweis Tagkórház területén levő panaszirodát vagy a betegjogi képviselőt. A betegjogi képviselő elérhetősége a Diszpécser szolgálatnál kifüggesztésre került .

Alapellátás:
A komplex ellátás biztosítása érdekében az intézet falain belül 2 háziorvosi és 7 fogászati körzeti orvosi ellátás (II./1; II./2. táblázat), otthoni szakápolási szolgálat, családvédelem működik.

Az alapellátás körébe tartozó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos panaszával az alábbi fórumokat keresheti fel: Önkormányzat Egészségügyi Osztálya, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal (korábban ÁNTSZ), betegjogi képviselő.

Egyéb szolgáltatás:
Az épületben az alap- és szakellátás mellett egyéb szolgáltatást – büfé, könyvárusítás, optika, csecsemőmérleg, stb. kölcsönzés, hallókészülék forgalmazás, otoneurológia – is nyújtunk. Felírt gyógyszereiket kiválthatják a Rendelőintézet szomszédságában levő gyógyszertárakban. Nyilvános telefon használatára, fém pénz bedobása ellenében a diszpécser szolgálat mellett van lehetőség.