sz2020 SZA

EFOP-1.10.4-18-2019-00001

 

Kedvezményezett neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

A projekt címe: Támogatási program szakorvosoknak a BAZ Megyei Kórházban

Szerződött támogatási összeg: 53 822 450 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.08.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2023.10.31.

A projekt keretében megvalósítandó fejlesztés szakmai tartalma:
Az egyre komplexebb egészségi problémák indokolják az ellátás színvonalának javítását, továbbá a betegbiztonság emelése megkívánja, hogy jól képzett szakorvosok segítsék az egészségtudatos magatartás kialakítását, a gyógyulást, a rehabilitációt és vállaljanak nagy szerepet a magyar lakosság egészségügyi állapotának és gyógyulási esélyeinek javításában. Ehhez jól képzett, elhivatott egészségügyi szakember utánpótlásra van szükség.

Fenti célok érdekében az EFOP-1.10.4-18 Egészségügyi ösztöndíjak támogatása projekt keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház támogatási programot dolgozott ki, hogy támogatásban részesítse a második-, vagy harmadik szakképzésüket folytató szakorvosokat, ezzel elősegítve a hazai munkavállalást, a szakember utánpótlást.

Szakorvosi szakképzettséggel rendelkező, második-, vagy harmadik szakképzésüket a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a miniszter által adott évre meghatározott hiányszakmákban megkezdő, vagy folytató szakorvosokat kívánjuk támogatni 2019. évben az alábbi szakterületeken: aneszteziológia és intenzív terápia belgyógyászat, oxiológia és sürgősségi orvostan, pszichiátria, sebészet, sugárterápia, transzfuziológia, tüdőgyógyászat, szülészet- nőgyógyászat, ortopédia- traumatológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, gasztroenterológia, valamint rehabilitációs medicina.


A Szakorvosi szakképzettséggel rendelkező a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a miniszter által adott évre rendeletben meghatározott hiányszakmában második-, vagy harmadik szakképzésüket megkezdő vagy folytató azon szakorvosok pályázhatnak, akik második-, vagy harmadik szakképzettségüket a pályázat benyújtásakor még nem szerezték meg és vállalják, hogy 2023.10.31-ig leteszik a sikeres szakvizsgát a megpályázott hiányszakma tekintetében.

A támogatást igénylő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház a pályázat kedvező elbírálása esetén 2019. évben meghirdeti, a 2019. évi hiányszakmák tekintetében a támogatási programot. Előzetes felmérés alapján 1 fő radiológia, 3 fő aneszteziológia és intenzív terápia, 1 fő csecsemő és gyermekgyógyászat szakterületen végzi második-, vagy harmadik szakképzését, így az ő támogatásuk valósul meg jelen projekt keretében 2019.09.01-től a képzésük befejezéséig.

A támogatást igénylő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház a pályázat kedvező elbírálása esetén 2020. évben is meghirdeti, az akkor érvényes hiányszakmák tekintetében a támogatási programot, így további 5 fő támogatását tervezzük a 2020. évi hiányszakmák tekintetében, 2020.04.01-től 2023.08.31-ig tervezve a támogatási időszakot.

 

A projekt Európai Uniós támogatásból valósul meg.