KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

  Adat Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. Közbeszerzésekkel kapcsolatos információk a Kbt. 43-44. § szerint   Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követően azonnal Kbt. szerint, az adatfelelős tájékoztatásának megfelelően
2. A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról) Nem releváns Gazdasági Igazgatóság A kifizetést követő 8 napon belül. Az előző állapot nem törölhető
3. Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról)   Gazdasági Igazgatóság A kifizetést követő 8 napon belül. Az előző állapot nem törölhető
4. Intézményi várólista (1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 20/A. §) Nem releváns Gazdasági Igazgatóság Folyamatosan -

Módosítás: (2017. április 04. kedd, 14:29)