Általános közzétételi lista MISEK archív

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.  Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. Hivatalos név (teljes név) Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Főigazgatói Titkárság A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2. Székhely 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Főigazgatói Titkárság A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Főigazgatói Titkárság A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) Tel: +36 46 555 666 Főigazgatói Titkárság A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) Fax: +36 46 555 601 Főigazgatói Titkárság A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
6. Központi elektronikus levélcím Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Főigazgatói Titkárság A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
7. A honlap URL-je www.misek.hu Főigazgatói Titkárság A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Tel: +36 46 555 666

Fax: +36 46 555 601

Igazgatóság

3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.

Főigazgatói Titkárság A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve dr. Pap Tibor Orvosigazgató Főigazgatói Titkárság A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
10. Az ügyfélfogadás rendje Bejelentkezés alapján, időpont egyeztetéssel Főigazgatói Titkárság A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő

 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Letöltés Frissítve: 2016.04.15 Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
dr. Tiba Sándor Főigazgató
Tel: +36 46 555-666
Fax: +36 46 555-601
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Főigazgatói Titkárság A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)   Főigazgatói Titkárság A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns. Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Nem releváns. Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Nem releváns. Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Nem releváns. Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Nem releváns. Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Nem releváns. Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem releváns. Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Nem releváns Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Nem releváns Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Nem releváns Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Nem rendelkezik lappal a Kórház. Orvosigazgató A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns. Orvosigazgató A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Nem releváns. Orvosigazgató A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Letöltés

Frissítve:2016. május 17.

Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje   Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

1.7. Költségvetési szervek
Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Nem releváns. Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Nem releváns. Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Letöltés SZMSZ Frissítve: 2016.07.04

Letöltés Adatvédelmi szabályzat Frissítve: 2016.04.15

Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns   - -
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Nem releváns   - -

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nem releváns   - -
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Nem releváns   - -
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Nem releváns   - -
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Nem releváns   - -
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Nem releváns   - -
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Nem releváns   - -
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Nem releváns   - -
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Nem releváns   - -
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Nem releváns   - -
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns   - -

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Fekvő- és járóbeteg ellátás. Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása   Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Lásd Betegtájékoztató. Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke OEP által finanszírozott. Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke   Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái   Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja   Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei   Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal a Kórház. Orvosigazgató Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Nem releváns Orvosigazgató Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Nem releváns Orvosigazgató Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Nem releváns Orvosigazgató Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Nem releváns   - -
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Nem releváns   - -
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Nem releváns   - -
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Nem releváns   - -
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Nem releváns   - -
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Nem releváns   - -
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Nem releváns   - -
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Nem releváns   - -
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Nem releváns   - -

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Nem releváns   - -
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Nem releváns   - -
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Nem releváns   - -
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Nem releváns   - -
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Nem releváns   - -
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nem releváns   - -
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Nem releváns   - -

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Lásd Pályázatok menüpont
A pályázat aláírója Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények   A hirdetmény, közzététel aláírója Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje   Jogi és Döntéselőkészítő Osztály Negyedévente Az előző állapot törlendő
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve   Jogi és Döntéselőkészítő Osztály Negyedévente Az előző állapot törlendő
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)   Jogi és Döntéselőkészítő Osztály Negyedévente Az előző állapot törlendő
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve   Jogi és Döntéselőkészítő Osztály Negyedévente Az előző állapot törlendő
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai   Jogi és Döntéselőkészítő Osztály Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek   Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél   Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő

 

XI. Közzétételi listák
Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista   Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista   Jogi és Döntéselőkészítő Osztály A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő

 

 

3.    Gazdálkodási adatok

3.1.    A működés törvényessége, ellenőrzések

I.    Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása   A vizsgálattal, ellenőrzéssel érintett szervezeti egység A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

II.   Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Nem releváns Gazdasági Igazgatóság A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

III.   Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai   A vizsgálattal, ellenőrzéssel érintett szervezeti egység A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

IV.   Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk   Gazdasági Igazgatóság Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

V.   Közzétételi egység: Működési statisztika

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nem releváns Gazdasági Igazgatóság Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

3.2.    Költségvetések, beszámolók

I.    Közzétételi egység: Éves költségvetések

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Letöltés Elemi költségvetés 2016

Frissítve: 2016.04.28

Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig

 

II.   Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Letöltés: Éves költségvetési beszámoló 2015


 

Letöltés: Éves költségvetési beszámoló 2016 MISEK

2016 MISEK beszámoló szövege


 

Letöltés: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház beszámoló 2017.03.31.

Letöltés: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház szöveges beszámoló 2017.03.31.

Frissítve: 2018.06.04.

Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig

 

III.   Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Lásd Számviteli Beszámolók Gazdasági Igazgatóság A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig

 

3.3.    Költségvetések, beszámolók

I.    Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Lásd Számviteli Beszámolók Gazdasági Igazgatóság Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Lásd Számviteli Beszámolók Gazdasági Igazgatóság Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Nem releváns Gazdasági Igazgatóság Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Nem releváns Gazdasági Igazgatóság A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Nem releváns Gazdasági Igazgatóság A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Nem releváns Gazdasági Igazgatóság A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Nem releváns Gazdasági Igazgatóság A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
  Gazdasági Igazgatóság A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)   Gazdasági Igazgatóság Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei   Gazdasági Igazgatóság Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Nem releváns Gazdasági Igazgatóság Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Adat megnevezése Adat Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről   Gazdasági Igazgatóság Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával

Módosítás: (2017. április 04. kedd, 14:29)