Általános közzétételi lista MISEK archív (2016 előtt)

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

   

Adat

Frissítés és FORRÁS

Megőrzés

1

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefax száma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

1-1-v1.pdf

Frissítve: 2014.10.14

A változásokat követően azonnal.

IGAZGATÓSÁG

Az előző állapot törlendő.

2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

1-2-v2.pdf

Frissítve: 2015.05.26

A változásokat követően azonnal.

IGAZGATÓSÁG

Az előző állapot törlendő.

3

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

1-3-v3.pdf

Frissítve: 2015.12.16

A változásokat követően azonnal.

IGAZGATÓSÁG

Az előző állapot törlendő.

4

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Dr. Pap Tibor

Orvosigazgató

Telefon: 46/555-666,

Fax: 46/555-601,

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Ügyfélfogadási rend: bejelentkezés alapján, időpont egyeztetéssel.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

5

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

6

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és 1. pontban meghatározott feladatai

Nem releváns.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

7

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1-7-v1.pdf

Frissítve: 2014.10.14

A változásokat követően azonnal.

IGAZGATÓSÁG

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

8

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

lásd Alapítványaink

Frissítve: 2014.10.14

A változásokat követően azonnal.

IGAZGATÓSÁG

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

9

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

10

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és a kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

11

A közfeladatot ellátó szerv felettes illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a 1. pontban meghatározott adatai.

1-11-v2.pdf

Archív.

Frissítve: 2015.04.02

1-11-v3.pdf

Frissítve: 2015.11.23

1-11-v4.pdf

Frissítve: 2015.12.15

A változásokat követően azonnal.

IGAZGATÓSÁG

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

   

Adat

Frissítés és FORRÁS

Megőrzés

1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

2-1-alapito.pdf

Frissítve: 2014.10.14

2-1-adatv2.pdf

Frissítve: 2016.04.12

2-1-adatv.pdf

Archív.

Frissítve: 2014.10.15

2-1-SZMSZv2.pdf

Frissítve: 2015.05.26

A változásokat követően azonnal.

IGAZGATÓSÁG

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

2

Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

3

Helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns.

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

4

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

5

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartama, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

2-5-1-v1.pdf

Frissítve: 2014.10.14

2-5-1-v2.pdf

Frissítve: 2014.10.14

2-5-tdsz.pdf

Frissítve: 2014.10.14

A változásokat követően azonnal.

IGAZGATÓSÁG

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

6

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

2-6-v1.pdf

Frissítve: 2014.10.14

A változásokat követően azonnal.

INFORMATIKA

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

7

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns.

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

8

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés), módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói, a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

9

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselőtestületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns.

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

10

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Lásd Állásajánlat menüpontot.

Folyamatosan

MUNKAÜGY

Legalább 1 évig archívumban tartásával

11

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Lásd Pályázatok menüpontot.

Folyamatosan

PÁLYÁZATI REFERENS

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

12

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok. Ellenőrzések nyilvános megállapításai.

Folyamatban.

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

13

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős vagy információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata

Frissítve: 2014.10.14

Negyedévente

IGAZGATÓSÁG

Az előző állapot törlendő.

14

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

www.gyogyinfok.hu

Frissítve: 2014.10.14

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

15

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Folyamatban.

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

16

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns.

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

17

A közfeladatot ellátó szerv által kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Folyamatban.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

18

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Folyamatban.

A változásokat követően azonnal.

Az előző állapot törlendő.

19

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Folyamatban.

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

20

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Folyamatban.

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő.

21

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Folyamatban.

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő.

22

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Folyamatban.

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő.

23

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő.

 

III. Gazdálkodási adatok

   

Adat

Frissítés és FORRÁS

Megőrzés

1

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók.

3-1-2016ktgv1.pdf

Frissítve: 2016.04.04

3-1-2015ktgv1.pdf

Frissítve: 2015.11.20

3-1-2014ktgbeszv1.pdf

Frissítve: 2015.11.20

3-1-2014ktgv1.pdf

Frissítve: 2014.10.18

3-1-2013beszv1.pdf

Frissítve: 2014.10.18

A változásokat követően azonnal.

PÉNZÜGY

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával.

2

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3-2-2016letszamv1.pdf

Frissítve: 2016.04.11

3-2-2015letszamv1.pdf

Frissítve: 2015.11.20

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

3

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok.

Nem releváns.

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

4

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő- a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

3-4-2015szezrv1.pdf

Frissítve: 2015.11.20

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

5

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns.

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

6

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem releváns.

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

7

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Lásd Pályázatok menüpontot.

Negyedévente

PÁLYÁZATI REFERENS

Legalább 1 évig archívumban tartásával.

8

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

3-8-kbeszterv2015v1.pdf

Frissítve: 2015.11.20

3-8-kbeszterv2014v1.pdf

Archív.

Frissítve: 2014.10.27

Negyedévente

DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ ÉS JOGI OSZTÁLY

Legalább 1 évig archívumban tartásával.

Módosítás: (2017. április 05. szerda, 14:14)