1956SAJTÓKÖZLEMÉNY  2017.06.28.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Névtelen orvosok és nővérek forradalmi emlékére

Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatot írt ki az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására. A Kórház 2016. decemberében nyújtotta be pályázatát a kiírásra, és közel 5MFt támogatást nyert az emlékmű elkészítésére és felállítására.

Az intézmény mindig a hagyományok tiszteletére építtet, együtt él és lélegzik Miskolc várossal, az országos történésekkel.
Miskolcon 1956-ban történt a kórház helyének kijelölése, mely szerint Új-Diósgyőrben, a Kilián lakótelepen épült volna meg. E momentum alapján a Szentpéter kapui Kórház és az 1956-os „szellemiség”, az „1956-os fordulat” egyidősek.
A kórház orvosszállója arról a Tóth Ilona medikáról lett elnevezve 2006-ban, aki az 1956-os eseményekben jelentős szerepet játszott. Koncepciós per áldozata lett. Szervezkedésben részvétel és gyilkosság vádjában bűnösnek találták, elítélték 1957-ben és felakasztották. Hősi halált halt azért, mert hivatástudatból segített az 1956-os elesetteken, sebesülteken, és mert bekapcsolódott az illegális ellenálló mozgalmakba és röpcédulákat készített.
Ez is mutatja, hogy az 1956-os forradalom fegyveres harcai alatt az egészségügyi dolgozók példát mutattak helytállásból. Az orvosok- és az ápolók hősiesen küzdöttek a sebesültek mielőbbi és szakszerű ellátásáért, az életek megmentéséért. Közülük többen bújtattak felkelőket, mások a fegyveresek mellett dolgoztak orvosként.
Ezidáig az orvosszálló bejáratánál lévő Tóth Ilona emléktáblát koszorúztuk minden évben október 23-án őrizve az ’56-os szellemiséget, azonban a most létrehozott emlékmű nagyobb és frekventáltabb helyen található, így megfelelő helyszín lesz min-den évben arra, hogy az egészségügyi dolgozók forradalom alatt tanúsított hősies magatartásáról és kiemelkedő hivatástudatáról megemlékezzünk.
Az emlékmű által évente 1,5 millió járóbeteg szembesülhet a forradalom emlékével, ezzel hozzájárulva a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, a múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.

Az emlékmű létrehozását az „1956-os Emlékbizottság” támogatta és az „A magyar szabadság éve” elnevezésű programsorozat keretében valósult meg.

A dombormű ünnepélyes leleplezését 2017. június 28-án (szerda) tartottuk a BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház ( Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76) Központi Épülete előtti téren.

A rendezvény ünnepi programja az alábbi volt:

Himnusz

Üdvözlés:                                        dr. Tiba Sándor - főigazgató

Ünnepi beszéd:                              Papp Ferenc - Polgármesteri Hivatal, vezető főtanácsos

A „Büszkeségpont”- emlékmű bemutatása:
                                                          Varga Éva – Munkácsy Díjas szobrászművész

Emlékmű leleplezés:                      Papp Ferenc vezető főtanácsos
                                                          Dr. Tiba Sándor főigazgató

Ima és az emlékmű megáldása a négy felekezet kórházlelkészeivel :

Római katolikus egyház részéről:    Tóth Béla – kórház lelkész
Református egyház részéről:            Gecse Attila - kórház lelkész
Görög katolikus egyház részéről:     Tótszegi István - kórház lelkész
Evangélikus egyház részéről:            Molnár József - kórház lelkész

Szózat