Tisztelt Állampolgárok!

Kedves Betegeink!

Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy a kialakult járványügyi helyzetben példátlan társadalmi összefogást tapasztalunk, ami a Kórház munkáját támogatja.

Csupán az elmúlt 72 órában számos felajánlás érkezett orvostechnikai eszközök, illetve gép-műszer beszerzésének támogatása kapcsán, amely támogatások nagyságrendje megközelíti a 100 millió Ft-ot.

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni támogatóinknak:

 • AVALON Center Kft.
 • Lakatos Attila
 • E-D Vascentrum Kft. nevében Késely Dezső és Mudra Kálmán
 • Casino Win Miskolc Kft.
 • MacroKlinka Miskolc

A jelenlegi járványügyi helyzetben sajtónyilvános átadásra sajnos nincs lehetőségünk.

Bízom azonban abban, hogy néhány hét múlva a támogatói plakettek átadására már személyes kézfogás kíséretében kerülhet sor.

                                                                                               Dr. Révész János

                                                                                                  főigazgató

 

 

 

Tisztelt Állampolgárok!

 

A koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel folytatódik a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház működésének átstrukturálása. Az intézkedések célja, hogy a jelenleg Semmelweis Tagkórházban ellátott betegek biztonságának és folyamatos ellátásának garantálása mellett 2020. március 23-ra felálljon egy olyan egészségügyi ellátó egység, amely kizárólag a Covid-19 vírus okozta járványveszély megelőzését, illetve a megbetegedettek ellátását szolgálja.

Az ágazatpolitikai vezetők részéről az intézkedés célja egyfelől a Covid-19 vírus által nem érintett betegek ellátásbiztonságának kiépítése, másfelől a betegségben érintett páciensek ellátásának speciális, magas szakmai színvonalon történő biztosítása. A foganatosított átszervezések és a jelenleg rendelkezésünkre álló humán-, eszköz- és pénzügyi-, anyagi források a hatékony járványügyi munkavégzést lehetővé teszik; a szakmai elvárásoknak az intézmény jelenleg maximálisan megfelel.

A következő 72 órában az alábbi intézkedések megvalósítását kezdjük meg:

 1. Légzőszervi Rehabilitációs Osztály működését szüneteltetjük.
 2. Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály működését szüneteltetjük.
 3. Egynapos szemészeti sebészeti osztály működését szüneteltetjük.
 4. A Csabai kapu 9-11. SZTK rendelő működését, a rendelési idők minimális megváltoztatása mellett, valamennyi szakma esetében folytatjuk.
 5. A Semmelweis Telephely Neurológiai Osztály, valamint Szülészet - Nőgyógyászati Osztálya tekintetében teljes körű szervezeti és feladatköri integráció történik a Megyei Kórházi telephelyre. Valamennyi, a fekvőbeteg ellátáshoz köthető tevékenységet a Megyei Kórházi telephely vesz át 2020. március 20-tól kezdődően. A szülészet - nőgyógyászat területén a szabad orvosválasztás lehetőségét változatlanul biztosítjuk.
 6. A III. Belgyógyászati Osztály és az V. Belgyógyászati Osztály esetében feladatköri integráció történik: a III. Belgyógyászati Osztály feladatát a Megyei Kórházi telephely Gasztroenterológiai Osztálya, az V. Belgyógyászat általános belgyógyászati feladatát a Megyei Kórház Kardiológiai Osztálya veszi át. A fekvőbetegek átköltöztetése várhatóan 2020. március 21-én, szombaton történik meg.
 7. A IV. Belgyógyászati - Haematológiai Osztály, valamint az V. sz. Belgyógyászati Osztály haematológiai betegeinek ellátása áthelyezésre kerül a Szent Ferenc Tagkórház területére, a Reumatológiai Osztály fekvőbeteg részlegén, 2020. március 21-én, szombaton.
 8. A Semmelweis Tagkórház intenzívterápiás osztályáról a betegek áthelyezésre kerültek, az osztály kizárólag a koronavírus fertőzött betegek intenzívterápiás ellátását, illetve szükség szerinti lélegeztetését biztosítja majd.
 9. Az Infektológiai Osztály klasszikus infektológiai feladatait a továbbiakban a kórház szervspecifikus betegellátó egységei végzik. Az osztály kizárólag a koronavírus fertőzésgyanús, illetve a megbetegedett állampolgárok ellátását végzi.
 10. A vonatkozó miniszteri rendeleteknek megfelelően, a Szűrőcentrum tevékenységét felfüggesztjük. A Szűrőcentrumban az Urológiai szakrendelést látogató betegeket sürgősségi esetekben kérem, a Megyei Kórház telephelyén jelentkezzenek. Az onkológiai gondozó feladatait kórházunk Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Osztálya látja el.
 11. Az ismert koronavírus hordozók, illetve megbetegedettek sürgősségi műtéti ellátása és posztoperatív ellátása a Semmelweis Telephely nőgyógyászati műtőiben, valamint a posztoperatív részlegén történik.
 12. A Pszichiátriai Osztály működését részlegesen felfüggesztettük, a fokozott megfigyelést, illetve ellátást igénylő betegek esetében az ellátási kötelezettséget várhatóan más intézmények veszik át, az ide vonatkozó intézkedés a Nemzeti Népegészségügyi Központ részéről folyamatban van. A részleg kiürítésére akkor kerül sor, ha az idevonatkozó határozat megszületett.
 13. A Bőrgyógyászati osztály fekvőbeteg ellátása, valamint a kúraszerű ellátások a Megyei Kórházi telephely Fül-Orr-Gégészeti Osztályán folytatódnak.
 14. A lázas, tüdőgyulladásban szenvedő betegek, valamint a tüdőtuberkolózisos betegek ellátása a Tüdőgyógyászati Osztályon folytatódik, minden egyéb tüdőgyógyászati ellátás a Szent Ferenc Kórház I. Mozgásszervi rehabilitációs osztályára kerül. A tüdőgyógyászati ambuláns ellátás átkerül a Szent Ferenc Kórház épületébe.

A jelenlegi intézkedések befejezéséről, valamint a további intézkedésekről is tájékoztatni fogjuk Önöket.

 

Miskolc, 2020. március 20.

 

 

Tisztelettel: 

Dr. Révész János

főigazgató

 

 

 

 

Tisztelt Állampolgárok!

A koronavírus okozta járványveszély miatt, részben a fertőzésveszély csökkentése céljából, részben az egészségügyi erőforrások leghatékonyabb felhasználásának érdekében a mai napon az alábbi intézkedésekről tájékoztatom Önöket:

- A Semmelweis Tagkórház Rendelőintézete a következő 48 órában változatlan munkarendben üzemel. A következő naptári héten történhet változás a rendelési időket illetően, ezekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Semmelweis Tagkórház fekvő ellátásának területe minősül át járványügyi ellátó központtá, várhatóan a szakrendelőt tovább üzemeltetjük a későbbiekben.

- A Kórház valamennyi telephelyén a járóbeteg ellátásokat üzemeltetjük, azonban továbbra is kizárólag a sürgős, életveszélyes, sürgős szükséget szenvedő, avagy az ellátás elmaradása esetén vélhetően maradandó egészségkárosodást elszenvedő betegeket látjuk el.

- Kiemelt hangsúly fektetünk a daganatos betegek ellátására, ezen a területen semmilyen korlátozást nem vezettünk be és a jövőben sem tervezünk korlátozó intézkedéseket.

- A Semmelweis Tagkórház telephelyén a Légzőszervi Rehabilitációs Osztály és a Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály, illetve az egynapos szemészeti sebészeti osztály működését felfüggesztjük. A felmerülő rehabilitációs igényeket a jövőben a Szent Ferenc Tagkórházba csoportosítjuk át, de ilyen jellegű ellátásra kizárólag nyomós indokkal, aktív fekvőbeteg osztályok kérésére kerülhet sor. A felszabaduló kapacitásokat a járványügyi ellátás céljára csoportosítjuk át.

- 2020. március 20-a reggel 8.00 órától szünetel a betegfelvétel a Semmelweis Tagkórház Ideggyógyászati Osztályán, valamint Szülészet-nőgyógyászati osztályán. Valamennyi ideggyógyászati panasszal bíró beteg, illetve szülészeti, nőgyógyászati ellátást igénylő beteg ellátása a Szentpéteri kapui telephelyen történik. Ezért kérjük pácienseinket, hogy a pénteki napon ellátás céljából már a Szentpéteri kapui kórháztömbben jelentkezzenek. A szülészeti esetek ellátása során természetesen továbbra is biztosítjuk a szabad orvosválasztás lehetőségét, az erre irányuló szervezési intézkedéseket megtettük.

- Kifejezetten kérjük a lakosságot: a kórház irányába telefonon történő megkeresést csak rendkívül indokolt esetben tegyenek, ugyanis az esetek 90 százalékában a betegjogokra, illetve a vonatkozó információs szabályozókra tekintettel nincs módunk érdemi információt közölni. Az ellátásbeli változásokról a kórház weblapján folyamatosan értesítjük Önöket.

A kórház működésének újrastrukturálása kapcsán további intézkedések várhatóak, amelyekről 24-36 órán belül nyújtunk tájékoztatást a lakosság irányába.

Miskolc, 2020. március 19.              

Tisztelettel:

Dr. Révész János

főigazgató

 

Tisztelt Állampolgárok!
 
A koronavírus járványveszély miatt – miként arról korábban tájékoztattuk Önöket – szükségessé válik az intézmény működési rendjének átszervezése. A mai naptól kezdődően fekvőbeteg osztályainkról elbocsátjuk mindazon betegeinket, akiknek ellátásához a kórházi háttér nem elengedhetetlenül szükséges és ezzel párhuzamosan kórházi felvételre csak azon betegek kerülhetnek, akik állapota életveszélyes, sürgős ellátást igényel, vagy az ellátás elmaradása maradandó egészségkárosodáshoz vezetne.
 
90292972 562897480988303 4993302504151187456 o
 

Tisztelt Betegeink!
 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Koronavírus okozta járványveszély miatt - mind betegeinket, mind a személyzetet illetően a fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében - az Intézmény valamennyi betegellátó épületének esetében úgynevezett beléptetési pontot hozunk létre.
A beléptető kaput kordonnal vagy táblával jelöljük, ezeken a helyeken valamennyi beteg és az őt kísérő hozzátartozó számára biztosítjuk a kézfertőtlenítés lehetőségét.
90087179 562367774374607 6797162599235452928 o
 

 

Tisztelt Állampolgárok!
 
A járványügyi helyzet változása és az ebből adódó infektológiai kockázat szükségessé teszi Intézményünk működési rendjének átstrukturálását.
Fentiekből adódóan mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg ellátás területén a járványügyi kockázatok csökkentése céljából korlátozásokat vezetünk be.
Kérjük, hogy mindazon betegek, akiknek ellátása nem életveszélyes, sürgős szükség vagy tartós, maradandó egészségkárosodás megelőzése céljából történne, járóbeteg rendeléseinket aktuálisan ne vegyék igénybe!
90087179 562367774374607 6797162599235452928 o
 

Tisztelt Állampolgárok!

A koronavírus fertőzés megelőzése, illetve bármely egyéb okból intézményünkben jelentkező betegek korrekt ellátása érdekében, az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

Felső légúti panaszok, lázas állapot, illetve koronavírus fertőzés gyanú esetén kérjük, telefonon jelentkezzen háziorvosánál, aki értékelni fogja minden esetben: reális lehetőség-e a koronavírus fertőzés gyanúja, amennyiben igen, kifejezett kérésünk, hogy háziorvosi útmutatás alapján kórházunk Semmelweis Tagintézményében, annak Infektológiai Osztályán jelentkezzen akár nappal, akár ügyeleti időszakban is.

Koronavírus fertőzés gyanú esetén annak ellátásával ne a Sürgősségi Betegellátó Osztályt terheljük.

Az Infektológiai Osztály illetékes orvosa hivatott elbírálni azt, hogy a fertőzésveszély reális kockázat-e, illetve szükséges-e vérmintából laboratóriumi vizsgálat végzése.

Nyomatékosan kéijük a lakosságot, hogy a fenti betegutat kövesse!

 

Az Országos Vérellátó Szolgálat a járványügyi intézkedések keretében a mai napon az alábbi tájékoztatást adta:

„Tájékoztatom, hogy Magyarország Kormánya által a mai napon kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel 2020. március 12-től az Országos Vérellátó Szolgálat vörösvérsejt- és trombocita készítményeket kizárólag sürgősségi célból ad az országos vérkészlet biztonsága érdekében. A sürgős vérkészítmény-igényeket kizárólag előzetes egyeztetés után tudjuk elbírálni. A műtéti programokat kérjük, a fentiek figyelembe vételével szíveskedjenek tervezni.

Masszív transzfúzió esetén, a hemosztázis mielőbbi rendezésének érdekében kérjük a stabil vérkészítmények lehető legszélesebb körű alkalmazását.”

A fenti intézkedés következményeképpen:

-           Az életveszélyes, valamint sürgős műtéteket az intézmény természetesen változatlanul azonnali hatállyal, illetve a sürgősség sorrendjének besorolásának megfelelően elvégzik.

-           Az előjegyzett, un. elektív műtétek esetén mindazon műtéteket elvégezzük, amelyek esetében várhatóan vérpótlásra nincsen szükség.

-           Mindazon műtéteket, amelyek esetében tudjuk, hogy a műtét nem sürgős, avagy nem életmentő és nagy valószínűséggel a műtét kivitelezéséhez vagy a műtét utáni ellátáshoz vérkészítmény szükségeltetik, az intézmény későbbi időpontra halasztja, de biztosítja a betegek folyamatos orvosi kontrolljának lehetőségét, hogy az állapotrosszabbodást elkerüljük.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház az influenzajárvány, az ehhez kapcsolódó látogatási tilalom, valamint a koronavírus terjedése esetleges tárgykörében szorosan együttműködik az Operatív Törzzsel, az Országos Tisztiorvosi Hivatallal, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal.

Kzlemny llampolgrok