Tisztelt Állampolgárok! Kedves Betegeink!

Az intézmény dolgozói nevében ismételten köszönöm együttműködésüket és segítő magatartásukat. Az intézmény működési rendjével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A járóbeteg rendelések tekintetében a vonatkozó szabályozórendszerek immáron megengedik, hogy egy óra időtartamban négy betegnél több páciens ellátására kerüljön sor. Az előjegyezhető betegek számát az egyes szervezeti egységek működéséért felelős osztályvezető főorvosok saját hatáskörben szabályozzák. Várhatóan az ellátott betegszám növekedni fog, azonban hangsúlyozzuk, a betegellátás rendjére vonatkozó járványügyi védelmi intézkedések továbbra is érvényben vannak. Az ellátandó betegszám növelése során tehát tekintettel kell lennünk arra, hogy a várakoztatás közben a megfelelő távolságot be kell tartani az egyes páciensek között. A járóbeteg ellátások rendjéről szóló tájékoztatásokat az immáron megszokott eljárásrendnek megfelelően június 22-én hétfőn frissítjük.

A fekvőbeteg ellátások területén jelenleg az előjegyzett sebészeti jellegű beavatkozások újraindítására fókuszálunk. Június 8-án megkezdte az előjegyzett műtétek elvégzését az általános sebészet, a mellkassebészet, az urológia, a szemészet. Június 15-ével indultak újra az előjegyzett műtétek a gyermeksebészet, az érsebészet, az idegsebészet, traumatológia és a fej-nyak sebészeten. Június 22-vel kezdi meg feltölteni előjegyzési rendszerét és elvégezni az előjegyzett műtéteket az ortopédia, a nőgyógyászat, a kézsebészet. A műtéti ellátások során kiemelt hangsúlyt fektetünk az egynapos sebészet végzésére, felgyorsítására, tekintettel arra, hogy ezen a területen mutatkozik igény a legtöbb beavatkozásra.

Örömmel tudatjuk az érintett házaspárokkal, hogy 2020. július 1-től a volt Kaáli Intézet miskolci telephelyének működtetését immáron a Szülészet-Nőgyógyászati Osztály egyik részlegeként a kórház veszi át. Az asszisztált reprodukciós részlegen július 1-től ingyenessé tesszük a járóbeteg viziteket, valamint a petevezető átjárhatósági vizsgálatokat. Valamennyi egyéb beavatkozás esetében is a díjtalanság érdekében kezdeményeztük a közigazgatási egyeztetéseket.

A Semmelweis Tagkórházban július hónapban megkezdődnek a Gyermekpszichiátria zöldmezős beruházásának munkálatai, valamint a felnőtt pszichiátriai részleg felújítása.

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása alapján az intézményvezetőknek lehetősége van arra, hogy a koronavírus veszélyhelyzet időtartama alatt a gyanús vagy fertőzött betegek ellátására elkülönített ágyak 80%-át újra bevonja a rutin betegellátásba.

A kórházunk esetében ezen feladat a koronavírus fertőzött betegek ellátására fenntartott fekvőbeteg ágyakat érinti és valamennyi telephelyen szervezési feladatokat igényel. Ezeket az előkészületeket már megkezdtük. Ez vonatkozik a járványügyi ellátásra kijelölt Semmelweis Tagkórházra is.

Valamennyi telephelyet érintő fekvőbeteg ellátási rend változásáról várhatóan június 26-án adunk ki közleményt.

Célunk az, hogy biztosított keretek között a fekvőbeteg ellátó egységek teljes körű üzembe állítása, július 12-ig, vasárnapig befejeződjön.

Az egészségügyi veszélyhelyzet megszűnését követően az intézményünk továbbra is járványügyi készenlétben marad, ennek részeként a központi telephelyre (Szentpéteri kapu 72-76.) a járművel történő behajtást megkönnyítjük az alábbiak szerint:

-           az Északi kapu hétköznapokon 06:00-tól 18:00 óráig nyitva, hétvégén zárva;

-           a Blaskovics utcai kapu változatlanul 00:00-tól 24:00 óráig, hétfőtől - vasárnapig nyitva van;

-           mindkét kaput használhatják a dolgozók és a látogatók egyaránt;

a betegek, dolgozók, látogatók hőmérőzését az épületekbe történő belépéskor végezzük el nappal 06:00-tól 18:00 óráig, éjszaka pedig a Főbejáratnál, ill. a Blaskovics utcai kapuban.

Az ételfutárok belépését – a járványügyi szabályok betartása mellett - hétfőtől valamennyi telephelyünkön engedélyezzük.

Miskolc, 2020. június 19.

           

                                                                                  Dr. Révész János

                                                                                      főigazgató