Nyomtatás

Tisztelt Állampolgárok!

A járványügyi helyzet változása és a fertőzött betegek számának növekedő tendenciája további intézkedések életbe léptetését tették szükségessé.

Annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátó egységeken belül egy esetleges fertőződés veszélyét csökkentsük, telephelyeinken új belépési, beléptetési rendet vezetünk be, 2020. április 10-től kezdődően a járványügyi veszélyhelyzet lezárásáig.

  1. Kórházunk Szentpéteri kapu 72-76. szám alatt található telephely vonatkozásában:

a./ Északi kapu (Sajószentpéter felől): dolgozói gépjármű forgalom részére fenntartott bejárat.

- Munkanapokon nyitás időpontja reggel 5 óra, zárás 19,00 óra.

- Hétvégén és munkaszüneti napokon a kapu zárva tart, a jelenlegi eljárásrendnek megfelelően.

- Az északi kapun kizárólag a dolgozók gépjárművel történő behajtása engedélyezett.

- A kapun történő behajtást követően a gépkocsikat a régi szülészet épület mögött található parkolóba irányítjuk, ahol két sorban testhőmérséklet mérés történik, majd a dolgozók ezt követően haladhatnak munkahelyükre.

- Gyalogos és kerékpáros forgalom az északi kapuban nem engedélyezett.

- Kihajtás rendje változatlan.

b./  - Déli, Blaskovics utcai kapu – OMSZ, betegszállítók és betegek gépjárművel történő beérkezése, továbbá kórházi műszaki feladatokat ellátó gépjárművek számára fenntartott kapu

- Munkanapokon és munkaszüneti napokon 0-24 órában üzemel.

- A kapun történő behajtáskor helyben történik a testhőmérséklet mérés.

- Gyalogos és kerékpáros forgalom a déli kapun nem engedélyezett.

- Munkaszüneti napokon a dolgozók számára engedélyezett a behajtás a Blaskovics utcai kapun, tekintettel arra, hogy az északi kapu zárva tart.

- Kihajtás rendje változatlan.

c./        Főbejárat, Szentpéteri kapu 72-76. – gyalogos és kerékpáros forgalom számára fenntartott kapu:

- A kapu 0-24 órában üzemel.

- Beléptetés mind a dolgozók, mind a betegek, mind pedig hozzátartozók részére engedélyezett.

- Gyalogosan beteg és dolgozói kiléptetetés szintén engedélyezett.

- Testhőmérséklet ellenőrzés hőkamerával történik.

d./        - Az egyes betegellátó épületekben a kézfertőtlenítő pontoknál továbbra is kórházi dolgozó segíti a kézfertőtlenítés elvégzését.

- Az épületbe kizárólag betegek mehetnek be, a hozzátartozók a jövőben, a parkban, rossz idő esetén az intézmény kultúrtermében várakozhatnak.

 

- Fentiek alól kivételt jelent, ha

- Amennyiben a hozzátartozó önállóan abból a célból kíván az épületbe belépni, hogy valamelyik fekvőbeteg állapotáról annak kezelőorvosával konzultáljon, erre lehetőséget biztosítunk.

  1. Semmelweis Járványkórház:

- A beléptetés rendje nem változik, a beléptetés során testhőmérséklet mérés is történik a jövőben mindkét kapu esetében.

  1. Semmelweis Rendelőintézet – Szent Ferenc Tagkórház – Szikszói Tagkórház – Diósgyőri Tagkórház:

 

- Mind a négy telephelyünk esetében az épületeken belül belépéskor a kézfertőtlenítő pontnál történik testhőmérséklet ellenőrzés mind a betegek, mind a dolgozók tekintetében.

- Az egyes betegellátó épületekben a kézfertőtlenítő pontoknál továbbra is szakszemélyzet segíti a kézfertőtlenítés elvégzését.

- Az épületbe kizárólag betegek mehetnek be.

- Fentiek alól kivétel, ha

- Amennyiben a hozzátartozó önállóan abból a célból kíván az épületbe belépni, hogy valamelyik fekvőbeteg állapotáról annak kezelőorvosával konzultáljon, erre lehetőséget biztosítunk.

Az új beléptetési rend várhatóan lassítja a kórház területére történő belépést, bár természetesen mindent megteszünk majd a minél gyorsabb lebonyolításért.

A fenti rendszer 2020. április 10-től -19-ig egy relatív toleranciával működik, aki véletlenül rossz helyen akar behajtani, azt figyelmeztetjük, de a közlekedési torlódás elkerülése érdekében nem fordítjuk vissza.

Természetesen az első 10 nap tapasztalatai és betanulás után szükség szerint módosításokat hajtunk majd végre a rendszer működtetésében.

Megköszönjük az állampolgárok eddigi együttműködését és kérem a fenti intézkedéseket - még ha kényelmetlenek is - fogadják toleranciával, hiszen céljuk a dolgozói és betegbiztonság fenntartása, valamint, hogy régiónk, országon belüli, igen kedvező járványügyi helyzetét továbbra is meg tudjuk őrizni.

Miskolc, 2020. április 9.

                                                                                   Dr. Révész János

                                                                                      főigazgató

Központi Kórház hírei