Tisztelt Állampolgárok!

A koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

 • A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 2020. március 19-én kelt közleményében ismertetett ellátórendszeri átszervezések megtörténtek. A fekvőbeteg osztályok átköltöztetése befejeződött. Kórházunk Csabai kapu 9-11. telephelye a mai naptól – 2020. március 23. - kezdődően kizárólag a koronavírus fertőződéssel kapcsolatos járványügyi megelőző és betegellátó feladatokat látja el.
 • A tüdőgyógyászati ellátás vonatkozásában kérem, gondosan tanulmányozzák a kórház március 22-én kelt közleményét és a betegutak megválasztásakor ennek megfelelően járjanak el.
 • A látogatási tilalom időtartama alatt kísérő jelenlétét a szülészeti ellátás során nem engedélyezzük. A magas szülési szám és a harmadik progresszivitási szintből adódó koraszülés gyakoriság speciális helyzetet teremt, amelyben a kísérők jelenléte fokozott fertőzési, megbetegedési kockázatot jelenthet mind az újszülött, mind az édesanya, mind a személyzet tekintetében.
 • A megbetegedések számának országos szintű növekedése miatt a fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében a Szentpéteri kapui betegbeléptetés a mai naptól szigorodik: a kézfertőtlenítés mellett a beléptető személyzet néhány kérdést tesz fel a beérkező betegeknek, illetve testhőmérséklet ellenőrzés is történik. A belépő kísérők számát továbbra is 1 főben maximáljuk.
 • A Csabai kapu 9-11. szám alatt üzemelő járványügyi kórház területére mind a dolgozók, mind a betegek beléptetését 2020. március 26-tól, csütörtöktől megszigorítjuk. Az erre vonatkozó részletes tájékoztatást 48 órán belül elérhetővé tesszük kórházunk elektronikus felületein.
 • Továbbra is kérjük: a felesleges túlterhelés elkerülése érdekében betegség gyanú esetén senki ne induljon el otthonról a háziorvossal vagy házi orvosi ügyelettel történő TELEFONOS kapcsolat felvétele nélkül.
 • Ezúton tisztelettel kérjük a háziorvos kollégákat is: az ellátások elérhetőségeiről a kórház web felületén kapnak tájékoztatást. Kérjük, hogy ebben a kérdéskörben telefonos megkereséssel ne terheljék a személyzetet.
 • Jelen közlemény mellékleteként táblázatos formában összefoglaltuk a Szikszói Tagkórház és a Mezőkövesdi Rehabilitációs Tagkórház járóbeteg rendeléseinek rendjét. Szándékaink szerint az egészségügyi vészhelyzet teljes időtartama alatt az üzemeltetés ennek megfelelően történik.
 • A Szentpéteri kapui telephelyen a járóbeteg rendeléseket változatlanul üzemeltetjük, de csak a korábban ismertetettek szerinti sürgős esetek ellátására kerülhet sor. A járóbeteg rendelések tekintetében is történik majd átstrukturálás. Erre vonatkozóan 48-72 órán belül adunk ki közleményt, valamennyi tagintézményünk vonatkozásában.
 • Nyomatékosan kérjük, hogy az intézmény telefonos megkereséseit mellőzzék, részben az adatvédelmi, részben a személyiségi jogokra való tekintettel a megkeresések 90 százalékát kénytelenek vagyunk elutasítani.
 • Járványügyi kockázatok csökkentése céljából az ételfutárok belépését a kórház valamennyi tagintézménye területére felfüggesztem.
 • A jelenlegi járványügyi helyzetben az északkelet-magyarországi régió megbetegedési számának csökkentése céljából két hatékony intézkedést tudunk tenni:
 • Kifejezetten és nyomatékosan kérjük, hogy a 65 év feletti állampolgárok maradjanak otthonukban, személyes kapcsolattartásukat minimalizálják, a rokonok és a helyi önkormányzatok segítsék életvitelüket.
 • Nyomatékosan kérjük továbbá, hogy a külföldről hazatérő, különösen a tartós munkavállalás után hazaérkező honfitársaink a 14 napos karantént, és azon belül is a lehetőség szerinti izolációt tartsák etikai kötelezettségüknek, ebben pedig környezetük és családjuk segítse őket.

A Semmelweis Tagkórházban egy olyan egészségügyi ellátó egységet alakítottunk/alakítunk ki, amely kizárólag a Covid-19 vírus okozta járványveszély megelőzésére, illetve a megbetegedettek ellátására áll rendelkezésre. Az ágazatpolitikai vezetők részéről az intézkedés célja egyfelől a Covid-19 vírus által nem érintett betegek ellátásbiztonságának kiépítése, másfelől a betegségben érintett páciensek ellátásának speciális, magas szakmai színvonalon történő biztosítása. A foganatosított átszervezések és a jelenleg rendelkezésünkre álló humán-, eszköz- és pénzügyi-, anyagi források a hatékony járványügyi munkavégzést lehetővé teszik; a szakmai elvárásoknak az intézmény jelenleg maximálisan megfelel.

Miskolc, 2020. március 23.

                                                           Tisztelettel:

                                                                              Dr. Révész János

                                                                                főigazgató