Az Országos Vérellátó Szolgálat a járványügyi intézkedések keretében a mai napon az alábbi tájékoztatást adta:

„Tájékoztatom, hogy Magyarország Kormánya által a mai napon kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel 2020. március 12-től az Országos Vérellátó Szolgálat vörösvérsejt- és trombocita készítményeket kizárólag sürgősségi célból ad az országos vérkészlet biztonsága érdekében. A sürgős vérkészítmény-igényeket kizárólag előzetes egyeztetés után tudjuk elbírálni. A műtéti programokat kérjük, a fentiek figyelembe vételével szíveskedjenek tervezni.

Masszív transzfúzió esetén, a hemosztázis mielőbbi rendezésének érdekében kérjük a stabil vérkészítmények lehető legszélesebb körű alkalmazását.”

A fenti intézkedés következményeképpen:

-           Az életveszélyes, valamint sürgős műtéteket az intézmény természetesen változatlanul azonnali hatállyal, illetve a sürgősség sorrendjének besorolásának megfelelően elvégzik.

-           Az előjegyzett, un. elektív műtétek esetén mindazon műtéteket elvégezzük, amelyek esetében várhatóan vérpótlásra nincsen szükség.

-           Mindazon műtéteket, amelyek esetében tudjuk, hogy a műtét nem sürgős, avagy nem életmentő és nagy valószínűséggel a műtét kivitelezéséhez vagy a műtét utáni ellátáshoz vérkészítmény szükségeltetik, az intézmény későbbi időpontra halasztja, de biztosítja a betegek folyamatos orvosi kontrolljának lehetőségét, hogy az állapotrosszabbodást elkerüljük.