Nyomtatás

 

1993-tól minden év február 11-e, a Betegek Világnapja - II. János Pál pápa rendelte szerint. A megemlékezésnek több célja van: az egyház ezúton szerette volna kifejezni háláját mindenkinek, aki a szenvedőkkel és a betegekkel foglalkozik, illetve arra szerette volna felhívni a hívők figyelmét, hogy imádkozzanak beteg embertársaikért.

BetegekVN 2019jan 2

 

 

Természetesen mindez túlmutat az egyházon, ugyanis ez a rendelkezés a nem vallásos emberekhez is eljut, ezáltal is növelve a betegségekre fordított figyelmet, hangsúlyozva a prevenció fontosságát. Felhívja továbbá a figyelmünket a legszegényebbek, a betegek, a szenvedők, a kirekesztettek és az elfeledettek szolgálatára.

Az Isteni Irgalmasság Kápolnában idén is megemlékeztük a Betegek Világnapjáról. Minden esztendőben más-más felekezet rendezi az alkalmat, ezt a szolgálatot most a görög katolikus lelkészség látta el.

A megemlékezésen részt vett Dr. Révész János, az egészségügyi intézmény főigazgatója és Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye Püspöke is.

 

Központi Kórház hírei