Az Interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló SKHU/1601/4.1/140 Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Krárovsky Chlmec elnevezésű pályázatára a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház a Szlovákiai Nemocnica s poliklinikou n.o. Krárovsky Chlmec (Királyhelmec) közösen 430.128 EUR összköltségvetésű pályázatra nyert támogatást.

23949207 1524135144301355 2117749199 o

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban megvalósuló fejlesztések összege 287.736 EUR. A projekt fő célja a miskolci Megyei kórház és királyhelmeci városi kórház határon átnyúló szakmai együttműködés javítása, együttműködés a Radiológiai szakterületen a távleletezés fejlesztése révén.

A projekt megvalósítása a partnerek szoros orvosszakmai és informatikai együttműködésén alapul. A Közös megvalósítást indokolja, hogy a fejlesztés révén egy megyei oktatókórház és egy térségi városi kórház tudás megosztására nyílik lehetőség, javítva a hozzáférést a magas szintű egészségügyi ellátáshoz. Növekedik a humán és informatikai erőforrások kihasználtsága, oktatási és tudományos kapcsolatok fejlesztésére nyílik lehetőség.

A projekt eredményeként mind a magyar, mind a szlovák partner alkalmassá válik távleletezésre.

A Észak-Magyarországi Régió legjelentősebb egészségügyi ellátó intézménye a miskolci székhelyű Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház. A régió, ahol a Kórház működik az ország legelmaradottabb, népegészségügyi szempontból legkedvezőtlenebb adottságokkal bíró régiója, ahol a születéskor várható élettartam mind a nők, mind a férfiak tekintetében országosan a legalacsonyabb, emellett a halálozási arányszámok is jóval magasabbak az országos átlagnál. A kórház egészségügyi ellátás-szervezése szakmánként eléri a 674 999, bizonyos esetekben pedig regionális szinten meghaladja az 1 200 000 főt. A Kórház a szakmai paletta csaknem egészét átfogja és több szakmában a regionalitást biztosítja.

Nemocnica s poliklinikou n.o. Krárovsky Chlmec (Királyhelmec) az egészségügyi ellátást biztosítja kb. 60 000 lakosnak a Királyhelmec és Nagykapos régiójában. A kórháznak stratégiai fontossága van, ami az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a földrajzi elhelyezkedést és a Schengeni határ helyzetét illeti. A legközelebbi kórházak 50-60 km vannak Királyhelmectől és csak 2. és 3. osztályú utakon több vasútátjárókon keresztül közelíthetöek meg. A Királyhelmeci régió a legmagasabb munkanélküli és alacsony élet minőség színvonalú régiókhoz tartozik egész Szlovákiai méretben. A Királyhelmeci kórház a második legnagyobb munkáltató a régióban.

A két régió hasonló gazdasági, szociális és egészségügyi helyzetben van, mely hasonló problémákat generál.

Mindkét ország az Európai Unió tagja, így lehetőség a munkaerő szabad áramlása. Ez azzal jár, hogy az egészségügyi dolgozók a jobb megélhetés reményében az Unión belül nyugati országokban keresik boldogulásukat.

Ennek következménye az egészségügyben a SZAKEMBER HIÁNY. A radiológus orvosok hiánya különösen. Az izolált működés gátolja a szakmai és tudományos kapcsolatok fejlődését. A projekt partnerek a fenti problémákkal küzdenek, ezért a két kórház menedzsmentje célul tűzte ki, hogy együttműködnek, segítik egymást. A feladat a költséghatékony, fenntartható megoldások kidolgozása. A fejlesztés indokolt, mert az EU célja az egészségügyi ellátásban az e-Health minél magasabb szintű megvalósítása.

A teleradiológia fejlesztésével erősödik a felek közötti szakmai támogatás, a minőségi diagnosztika, lehetőséget biztosít a szakmai konzultációra, a szakmai együttműködésre.

Általánosságban jellemző, hogy csak viszonylag nagyobb radiológiai intézményben gyűlik össze az a tudásmennyiség, amely a modern képalkotó diagnosztikához szükséges. Tekintettel arra, hogy a szlovák partner kevesebb esetszámmal dolgozó kisebb intézmény, speciális szakterületeken szüksége lehet nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező intézmény munkatársaira, melyre a kialakításra kerülő távleletezési rendszer és a magyar partnerrel kötött hosszú távú megállapodás megteremti a lehetőséget.

A projekt folyamán mind a magyar, mind a szlovák partner orvosai, szakdolgozói közös képzéseken vesznek részt a rendszer indítása előtt. A projekt révén lehetőség lesz a térség más egészségügyi intézményei számára is biztosítani a távleletezést. A tárolt képi adatokat a régió egyetemeivel együttműködve kutatás-fejlesztési célokra lehet felhasználni. Az egészségipari cégekkel együttműködve klinikai vizsgálatok elvégzésére nyílik lehetőség.

A két kórház között elektronikus kapcsolatot hozunk létre és a kórházak infrastruktúráját hardver és szoftver oldalon fejlesztve úgy alakítjuk, hogy a leletek és képalkotó vizsgálatok egymás között küldhetők lehessenek, távleletezés jöhessen létre és a létrehozott képi anyagokat tárolni tudjuk.

A távleletezés kialakításával az alábbi előnyökre tesznek szert az érdekeltek:

  • Megvalósul a „LELET UTAZZON NE A BETEG".
  • A TÁVLELETEZÉS a humánerőforrást optimalizálja. A szabad radiológiai kapacitások ésszerű kihasználása mindkét oldalon.
  • Szubspeciális értékeléshez való hozzáférés, azaz bizonyos területeken nagyobb jártasságú, licensszel rendelkező radiológus által történő értékelés lehetősége megnyílik mindkét fél számára.
  • Határon átnyúló „barátságok" alakulnak ki.
  • Szakmai támogatás, konzultáció lehetősége.
  • Szakmai együttműködés lehetősége.

A dolgozók egymástól tanulhatnak, megvalósulhat a „négyszem" elve a másodleletezés révén. Sok esetben a konzultáció lehetősége teremti meg a pontosabb diagnózis felállítását.