Tisztelt Állampolgárok!

A járványügyi veszélyhelyzet, illetve a tömeges megbetegedésekre történő felkészülésből adódóan a vonatkozó miniszteri rendeletnek megfelelően intézményünk is fekvőbeteg kapacitásának 50%-át szabaddá tette a koronavírus fertőzöttek elláthatóságának érdekében.

A Mezőkövesdi Tagkórház - tekintettel arra, hogy kizárólag előjegyzés alapján üzemelve látta el rehabilitációs feladatait - már korábban szüneteltette működését.

A Szent Ferenc Tagkórház esetében: a tüdőgyógyászati részleg betegei a központi telephely Fül-Orr-Gégészeti Osztályán kerültek elhelyezésre, a Kardiológiai Rehabilitációs Osztály feladatkörét az Angiológia vette át, míg a Reumatológiáról és a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályról a betegeket az Ortopédiai fekvőbeteg osztályon helyeztük el.

A Szikszó Tagkórház Krónikus és Ápolási Osztályairól az ápoltakat a központi telephely Ápolási Osztályára szállítottuk, ellátásuk itt folytatódik.

A fekvőbeteg ellátás átstrukturálása után a megyében megközelítőleg 2700 ágy, kórházunkban megközelítőleg 1600 ágy áll a járványügyi védekezés szolgálatában - Borsod-Abaúj-Zemplén megye mintegy 650 ezer lakosa számára.

Járóbeteg rendeléseink a korábban közzétett rendnek megfelelően változatlanul, valamennyi telephelyen elérhetőek. Kérjük azonban a lakosságot: a rendeléseket változatlanul sürgős életveszélyes, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó állapotokban vegyék igénybe. Senki ne induljon el kórházi ellátás céljából a háziorvosával történő előzetes konzultáció nélkül.

Miskolc, 2020. április 20.

                                                                                   Dr. Révész János

                                                                                    főigazgató

Tisztelt Állampolgárok!

A járványügyi helyzet változása és a fertőzött betegek számának növekvő tendenciája további intézkedések életbe léptetését tették szükségessé.

Annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátó egységeken belül az esetleges fertőződés veszélyét csökkentsük, telephelyeinken új belépési, beléptetési rendet vezettünk be 2020. április 10-től kezdődően a járványügyi veszélyhelyzet lezárásáig.

  1. Kórházunk Szentpéteri kapu 72-76. szám alatt található telephely vonatkozásában:

a./ Északi kapu (Sajószentpéter felől): dolgozói gépjármű forgalom részére fenntartott bejárat.

- Munkanapokon nyitás időpontja reggel 5 óra, zárás 19,00 óra

- Hétvégén és munkaszüneti napokon a kapu zárva tart, a jelenlegi eljárásrendnek megfelelően.

- Az északi kapun kizárólag a dolgozók gépjárművel történő behajtása engedélyezett.

- A kapun történő behajtást követően a gépkocsikat a régi szülészet épület mögött található parkolóba tereljük, ahol két sorban hőmérőzés történik, majd a dolgozók ezt követően haladhatnak munkahelyükre.

- Gyalogos és kerékpáros forgalom az északi kapuban nem engedélyezett.

- Kihajtás rendje változatlan.

b./  - Déli, Blaskovics utcai kapu – OMSZ, betegszállítók és betegek gépjárművel történő beérkezése, továbbá kórházi műszaki feladatokat ellátó gépjárművek számára fenntartott kapu

- Munkanapokon és munkaszüneti napokon 0-24 órában üzemel.

- A kapun történő behajtáskor helyben történik a testhőmérséklet mérés.

- Gyalogos és kerékpáros forgalom a déli kapun nem engedélyezett.

- Munkaszüneti napokon a dolgozók számára engedélyezett a behajtás a Blaskovics utcai kapun, tekintettel arra, hogy az északi kapu zárva tart.

- Kihajtás rendje változatlan.

c./        Főbejárat, Szentpéteri kapu 72-76. – gyalogos és kerékpáros forgalom számára fenntartott kapu:

- A kapu 0-24 órában üzemel.

- Beléptetés mind a dolgozók, mind a betegek, mind pedig hozzátartozók részére engedélyezett

- Gyalogosan beteg és dolgozói kiléptetetés szintén engedélyezett

- Testhőmérséklet ellenőrzés hőkamerával történik.

d./        - Az egyes betegellátó épületekben a kézfertőtlenítő pontoknál továbbra is kórházi dolgozó segíti a kézfertőtlenítés elvégzését.

- Az épületbe kizárólag betegek mehetnek be, a hozzátartozók a jövőben a parkban, rossz idő esetén az intézmény kultúrtermében várakozhatnak.

.

- Fentiek alól kivétel, ha

  • a beteg mozgáskorlátozott,
  • értelmileg sérült, vagy fizikai állapota az önálló közlekedést, mentális állapota a személyzettel való érdemi kontaktus felvételt nem teszi lehetővé
  • illetve, ha a páciens kiskorú

- Amennyiben a hozzátartozó önállóan abból a célból kíván az épületbe belépni, hogy valamelyik fekvőbeteg állapotáról annak kezelőorvosával konzultáljon, erre lehetőséget biztosítunk

  1. Semmelweis Járványkórház:

- A beléptetés rendje nem változik, a beléptetés során testhőmérséklet mérés is történik a jövőben mindkét kapu esetében.

  1. Semmelweis Rendelőintézet – Szent Ferenc Tagkórház – Szikszói Tagkórház – Diósgyőri Tagkórház:

 

- Mind a négy telephelyünk esetében az épületeken belül belépéskor a kézfertőtlenítő pontnál történik testhőmérséklet ellenőrzés mind a betegek, mind a dolgozók esetében.

- Az egyes betegellátó épületekben a kézfertőtlenítő pontoknál továbbra is szakszemélyzet segíti a kézfertőtlenítés elvégzését.

- Az épületbe kizárólag betegek mehetnek be.

- Fentiek alól kivétel, ha

  • a beteg mozgáskorlátozott,
  • értelmileg sérült, vagy fizikai állapota az önálló közlekedést, mentális állapota a személyzettel való érdemi kontaktus felvételt nem teszi lehetővé
  • illetve, ha a páciens kiskorú

- Amennyiben a hozzátartozó önállóan abból a célból kíván az épületbe belépni, hogy valamelyik fekvőbeteg állapotáról annak kezelőorvosával konzultáljon, erre lehetőséget biztosítunk

(Az új beléptetési rend némileg lassítja a kórház területére történő belépést, bár természetesen mindent megteszünk a minél gyorsabb lebonyolításért.)

Az elmúlt 1 hét tapasztalatai alapján elmondható:

- a beléptetési rend, bár lassította a kórházba történő bejutást, ennek mértéke tolerálható volt és a közúti forgalomban sem okozott nagyobb fennakadást.

Megköszönjük a kollégák és az állampolgárok eddigi együttműködését, egyúttal jelezzük, hogy a fenti szabályozórendszert 2020. április 20. hétfőtől az eddigieknél szigorúbban értelmezi az intézmény és maximálisan betartatja.

Miskolc, 2020. április 17.

                                                                                   Dr. Révész János

                                                                                    főigazgató

Tisztelt Állampolgárok!

A járványügyi veszélyhelyzetben a közigazgatási szereplők a legkritikusabb forgatókönyvre készülnek fel. Ennek megfelelően a betegségmutatók esetleges rosszabbodására történő felkészülés részeként a kórházak fekvőbeteg kapacitásainak további átstrukturálását hajtják végre annak érdekében, hogy tömeges megbetegedések esetén is a felmerülő ellátási igényeket ki tudják elégíteni.

Ennek a szemléletnek a jegyében kórházunk Semmelweis Telephelye mellett - mintegy tartalékként - felkészítjük a betegek fogadására a mezőkövesdi, a szikszói, valamint a Szent Ferenc Tagkórházat. Az itt fekvő betegeket lehetőség szerint haza bocsátjuk vagy más fekvőbeteg szervezeti egységbe helyezzük át.

Az átszervezéseket a mai nappal megkezdjük és április 19-én zárjuk le.

Járóbeteg rendeléseink változatlan formában üzemelnek tovább. Az okozott kényelmetlenséget kérem, fogadják toleranciával. Köszönöm eddigi együttműködésüket.

Miskolc, 2020. április 15.

                                                                                        Dr. Révész János

                                                                                            főigazgató